Menu Zamknij

Zostań Miejskim Przyrodnikiem – ostoja wiedzy

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy konspektów dla nauczycieli szkół podstawowych, które uzupełniają podstawę programową o wiedzę z zakresu miejskiej przyrody oraz adaptacji do zmian klimatu.

1. Miejskie Przyrodnik – co możemy spotkać w parku
2. Owady
3. Gniazda dla owadów – typ
4. Ptaki – parki, ogrody, zieleńce
5. Ptaki na budynkach
6. Dobre chwasty i miodne rośliny
7. Siedliska w mieście
8. Zmiany klimatu – adaptacje

Zadanie publiczne pn „Zostań Miejski Przyrodnikiem – ostoja wiedzy” dofinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach umowy nr KOS-IV.526.9.2020.

#PoznanWspiera

Select item to view