Zespół CPE

ZARZĄD:

Jakub Kotnarowski

– członek zarządu,

ochrona przyrody, ochrona ptaków, specjalista ds. projektów,

koordynator Ptaków w Mieście i Miejskiego Przyrodnika,

członek zespołu Wielkopolskich Dni Ochrony Środowiska

jakub.kotnarowski@cpe.org.pl

Magdalena Dzięcioł

– członek komisji rewizyjnej, specjalista ds. zasobów ludzkich i bhp

magdalena.dzieciol@cpe.org.pl


Arkadiusz Zacharzewski

– członek zarządu,
aktywizacja społeczna,  specjalista ds.fundraisingu i innowacji
koordynator Centrum Inicjatyw Lokalnych, EKOzGRANIA

arkadiusz.zacharzewski@cpe.org.pl


Jacek Zatoński

założyciel CPE i członek zarządu, koordynator projektów,
specjalista ds. szkoleń, ochrony środowiska,
członek zespołu Wielkopolskich Dni Ochrony Środowiska

jacek.zatonski@cpe.org.pl

 

Jacek Zatoński

CZŁONKOWIE:

Beata Symonowicz

– członek zwyczajny, specjalista ds. edukacji ekologicznej,

doktorantka, członek zespołu Miejski Przyrodnik

Mateusz Kęsy

– członek CPE, specjalista ds. edukacji ekologicznej, specjalista ds. dzikich zapylaczy, doktorant, członek zespołu Miejski Przyrodnik

Michał Kamil Piotrowski
specjalista ds. marketingu
CZŁONKOWIE HONOROWI:
pan Adam Gatniewski
emerytowany inżynier lotnictwa, specjalista w zakresie energetyki atomowej i zawodowej, miłośnik i obrońca jerzyków (Apus apus) w Polsce

SYMPATYCY/BYLI CZŁONKOWIE:

_________________________________________________________________________________