Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) zostało założone w 2007 roku. Głównym jego celem jest rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju [Statut]. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych uczelni, w skład naszego Stowarzyszenia wchodzą specjaliści z dziedzin geografii, biologii, pedagogiki, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami itp. [Zespół]

Nasze działania [Projekty] ogniskują się w trzech obszarach:

  • edukacja ekologiczna
  • monitoring władz i udział w konsultacjach społecznych
  • integracja poznańskiego środowiska ekologów

Zapraszamy wszystkich do współpracy, a szczególnie szkoły i inne placówki oświatowe. Proponujemy prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wykłady, warsztaty, wycieczki, organizacje szkolnych ekoklubów, specjalizujemy się w szczególności w edukacji poprzez organizację gier terenowych i planszowych.

Stowarzyszenie jest łącznikiem pomiędzy poznańskimi kołami naukowymi, stara się rozszerzać ich oferty o nowe formy aktywności (związane głównie z ochroną środowiska) oraz stwarzać ich członkom jak najlepsze możliwości rozwoju.

Organizacja ma charakter non-profit, pozyskiwane środki są w całości przekazywane na cele statutowe.