Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

Zakończone projekty:

Inne najważniejsze działania w jakich brało udział Stowarzyszenie CPE:

  • Szkolenie na temat zrównoważonego rozwoju dla członków studenckiej organizacji AIESEC Poznań (2009).
  • Prowadzenie warsztatów ekologicznych i wycieczek w Centrum Edukacji Ekologicznej w Lądzie – współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (2009).
  • Współorganizowanie Dnia Ochrony Środowiska 2007, 2008, 2009 i 2010 na Uniwersytecie Przyrodniczym. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w planowaniu przedsięwzięcia oraz wygłosili wykład na temat alternatywnych źródeł energii.
  • Realizacja projektu Szkoła w globalnej wiosce – lekcja o zrównoważonym rozwoju (2008). Koordynacja całego projektu, prowadzenie warsztatów na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
  • Partnerstwo w projekcie „Nasza Planeta – Mój Dom” (2008) – z Europejskim Towarzystwem Ekorozwoju. Członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzili wykłady o zrównoważonym rozwoju oraz pomagali w organizacji festynu dla dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
  • Udział członków Stowarzyszenia w przeprowadzeniu biegów ekologicznych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (2008, 2009) i organizacji warsztatów o odpadach dla szkół podstawowych zlokalizowanych w okolicach WPN (2008) – współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, projekty współfinansowane przez WFOŚiGW.
  • Partnerstwo w projekcie „Lekcja o zrównoważonym rozwoju” (2007) – z Fundacją Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych. Członek naszego Stowarzyszenia prowadził warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt finansowany z Programu Edukacji Rozwojowej.
  • Organizacja Dni Ziemi 2007 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Przez cały tydzień odbywały się wykłady przedstawicieli władz, instytucji, organizacji ekologicznych, firm prywatnych oraz studentów. Zaprezentowali się m.in.: Zakład Zagospodarowania Odpadów, Aquanet, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Klub Gaja i Urząd Wojewódzki. Dodatkowo w ramach Dni zorganizowano konkurs fotograficzny i wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego.