PROJEKT ZIELONE WYDARZENIA

Celem projektu „Zielone Wydarzenia” jest promocja Zielonego Standardu w zakresie organizacji różnego typu imprez i spotkań. W myśl tego standardu, organizator wydarzenia, na każdym etapie jego przygotowań i realizacji dba o ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii i innych surowców, ograniczenie produkcji i recykling odpadów, ekologiczny catering i działania na rzecz ograniczenia transportu. Jednym z elementów Zielonego Standardu jest ponadto carbon offset, czyli neutralizacja nieuniknionych emisji CO towarzyszących wydarzeniu, poprzez sadzenie drzew lub wsparcie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii.
Projekt „Zielone Wydarzenia” stanowi kontynuację zapoczątkowanej w ubiegłym roku kampanii, efektem której było m.in. stworzenie poradnika dla organizatorów zielonych wydarzeń oraz uruchomienie portalu www.zielonewydarzenia.pl, elementem którego jest Zielony Katalog usług o produktów dla zielonych wydarzeń.
Projekt „Zielone Wydarzenia ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w poszczególnych regionach naszego kraju, w celu aktywizacji lokalnych społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skierowany jest do przedstawicieli biznesu i instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń, świadczących usługi oraz sprzedających produkty ekologiczne, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób indywidualnych biorących udział w zielonych wydarzeniach – od dzieci przez młodzież studencką po dorosłych. Ważna grupą odbiorców projektu będą także
dziennikarze.

Projekt „Zielone Wydarzenia” obejmuje m.in. następujące działania:

  •   Szkolenia dla partnerów i organizatorów zielonych wydarzeń
  •   Organizacja i współorganizacja zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń
  •   Edukacja ekologiczna i promocja idei zielonych wydarzeń wśród uczestników ogólnopolskich i regionalnych festiwali
  •   Monitoring mediów i dobrych praktyk w zakresie organizacji wydarzeń
  •   Kontynuacja  promocji  ekologicznych  firm,  instytucji,  produktów  i  usług  poprzez  Zielony Katalog
  •   Wydanie edukacyjnej broszury i poradnika dla uczestników wydarzeń
  •   Portal  www.zielonewydarzenia.pl,  jako  źródło  informacji  i  narzędzie  promocji  Zielonych Wydarzeń
  •   Ogólnopolski konkurs „Eko-biuro”, dla pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  •   Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt
Zgłoś chęć udziału w szkoleniu z organizacji zielonych wydarzeń: biuro@cpe.org.pl