Menu Zamknij

Mateusz Kęsy – członek zwyczajny

Doktorant w Pracowni Pszczelnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej oraz Collegium da Vinci w Poznaniu a także Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce. Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej „Skrzydła” w Poznaniu oraz w ramach edukacji domowej. Uczestnik IV Wyprawy Naukowej na Sumatrę (2017) w ramach konkursu „Lasy Świata” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, jednej książki oraz jednego zgłoszenia patentowego a także kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Czynny popularyzator nauki z wieloletnim doświadczeniem, trzykrotnie nagradzany przez Państwową Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Popularyzator Nauki”. Wykonawca w kilkudziesięciu projektach naukowych i edukacyjnych realizowanych w Polsce oraz za granicą. Członek Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych” odbywającej się w Poznaniu oraz VI, V, IV i III Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej w Zgorzelec-Goerlitz. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016/2017). Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju. Koordynator programu „Miododajne Miasta”, którego celem jest realizacja warsztatów przyrodniczych na terenie szkół oraz angażowanie uczniów we własne projekty naukowe sprzyjające ochronie przyrody, w tym pszczół.