Menu Zamknij

Beata Symonowicz – członek zwyczajny

Biolog i pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie pracownik Pracowni Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, w której prowadzi badania dotyczące etologicznych i neuroetologicznych uwarunkowań przyczynowych zachowań ratunkowych robotnic mrówki ćmawej. Zajęcia edukacyjne dla dzieci młodzieży prowadzi od 2005 roku (Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Salon popularnonaukowy BayLab firmy Bayer, ANBET, Uniwersytetu Dzieci, Fundacja Małymi Oczami). W Stowarzyszeniu Centrum Promocji Ekorozwoju działa aktywnie od 2015 roku, prowadząc zajęcia edukacyjne propagujące ochronę środowiska oraz kształtowanie pozytywnej postawy proekologicznej wśród uczniów. Przygotowane przez nią scenariusze zajęć realizowane są zarówno podczas wydarzeń krajowych, jak i międzynarodowych. Jej wielką pasją jest taniec. Jako instruktor i choreograf od kilku lat promuję projekt „Taniec to zdrowie!”, w którym zachęca wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego.