Krajobraz na PTAK – cykl warsztatów ekologicznych

Projekt Krajobraz na PTAK to przedsięwzięcie mające na celu propagowanie ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowanie pozytywnej postawy proekologicznej związanych z promocją wiedzy na temat roli ptaków i ich ochrony wśród uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego na terenie gmin zlokalizowanych na terenie parków krajobrazowych: Zielonka, Promno i Rogaliński oraz sołtysów ze wskazanych gmin.

Przedsięwzięcie składa się z cyklu warsztatów dla szkół oraz sołtysów. W ramach warsztatów w szkołach uczniowie zapoznają się z rolą ptaków w ekosystemie oraz w gospodarce człowieka, podczas gier uczą się rozpoznawać wybrane ptaki, poznają sposoby ochrony w tym zasady właściwego dokarmiania ptaków. W szkołach zostawienie są karmników do dokarmiania ptaków, budki legowe oraz materiały do samodzielnej obserwacji ptaków. Warsztaty dla sołtysów są skoncentrowane na przekazaniu wiedzy na temat roli ptaków oraz usług ekosystemu (ptaków) dla gospodarki człowieka, przepisów prawa ochrony przyrody i natury 2000 oraz sposobów ochrony czynnej ptaków.

Zdjęcia z warsztatów: