Kampania edukująca „Drzewa dla miasta”

Strona projektu: http://drzewadlamiasta.pl/

fold1Nasz projekt ma celu uświadomienie mieszkańcom miast korzyści z drzew w miastach, a przez to zwiększenie ich poszanowania oraz włączenie się w ich ochronę.

Projekt zakłada 4 audycje i 23 spoty reklamowe w Radiu Merkury. Audycje będą nadawana w czwartki po godzinie 11:00 przez cały sierpień.

Materiały w formie nagrań audycji, infografik oraz publikacji dostępne są na stronie do pobrania.