Menu Zamknij

Kategoria: eko|zGRANIE

Miejski Przyrodnik i EKOzGranie

Jako Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) reprezentujemy podmioty ekonomii społecznej (PES), które są skoncentrowane na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju (ZR), edukacji ekologicznej (EE) i podkreślają rolę przyrody w mieście.

Dla mieszkańców i podmioty funkcjonujące na obszarze Miasta Poznania przygotowaliśmy 2 rodzaje spotkań, podczas których zaprezentowaliśmy wybrane usługi opracowane i realizowane przez CPE, które są wynikiem doświadczeń przedstawicieli CPE. Wskazane rozwiązania mogą być stosowane i rozwijane, zarówno w szkołach, jak i przedsiębiorstwach, organizacjach oraz do wspierania i integracji społeczności lokalnych.

  • Spotkanie Miejski Przyrodnik – zostały omówione programy Ptaki w Mieście oraz Miododajne Miasta
  • Spotkanie EKOzGranie (edukacja ekologiczna i obywatelska poprzez gry).

Poniżej zostały zamieszczone omawiane prezentacje.

👉 Więcej informacji o projekcie:
kom.: 727 918 596
e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#poznanwspiera
#todziała

EKOzGranie – warsztaty

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji projektu pn. „EKOzGranie – warsztaty”.

Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest wzrost świadomości związku wykorzystywania lokalnej przestrzeni publicznej oraz zużycia zasobów (przyrodniczych i środowiskowych) a potencjalnymi zmianami na szerszą skalę wśród 100 mieszkańców os. Piątkowo oraz Sobieskiego i Marysieńki.