Menu Zamknij

Kategoria: Artykuły

Polska – brunatną wyspą?

Uściślając – brunatną od węgla. Zgodnie z zapowiedziami, rząd nie ma zamiaru wspierać rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce ponad wymagany przez Unię poziom. Polska polityka energetyczna jest zatem wyjątkiem w Unii Europejskiej. Stawia to w niekorzystnej sytuacji nie tylko producentów odnawialnych źródeł energii (OZE), ale tak naprawdę także i każdego Polaka.

Miasta zrównoważone – słów kilka o zrównoważonej urbanistyce

Zrównoważona urbanistyka opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: środowisku, społeczeństwie i biznesie.
Jej celem jest zmiana miast w miejsca bardziej przyjazne środowisku oraz lokalnej społeczności jednocześnie czyniąc miasto bardziej konkurencyjnym.
Przyczyniają się do tego: efektywniejsze gospodarowanie zasobami wody poprzez stosowanie w miastach nawierzchni przepuszczalnych dla wody, co pozwala jednocześnie unikać zrzutu ścieków z kanalizacji do lokalnych rzek, korzystanie przez miasto z własnych źródeł energii odnawialnych, przez zamieszczenie na dachach budynków mieszkalnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub przez wykorzystanie pomp ciepła.
Kolejnym przykładem na działania pozwalające na oszczędność energetyczną to poprawa izolacji budynków miejskich, co przyczynia się do redukcji zużycia paliw kopalnych oraz do obniżenia kosztów ogrzewania  czy też wznoszenie nowych budowli zgodnie ze standardami stawianymi przez system oceny LEED (Leadership In Energy and Environmental Design – organizacja z USA propagująca idę budownictwa ekologicznego).
Istnieją również grupy takie jak C40 czy ICLEI (Local Governments for Sustanability), które zrzeszają wiele metropolii świata, np.: Hamburg w Niemczech, Kopenhaga w Danii, pragnących być bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Celem wspomnianych grupy jest wymianę doświadczeń z zakresu sposobów rozwoju z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz wzmacnianie pozytywnego odbioru idei ekomiast.
Dzięki temu możliwe jest podejmowanie się wyzwań, które stoją przed wszystkimi miastami, zainteresowanych osiąganiem długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju.
Główne wyzwania, o których mowa to: oszczędność energii,  gospodarowanie wodą, gospodarowanie odpadami oraz zaangażowanie lokalnych społeczności i biznesu w kreowaniu nowego oblicza miast.  Bez tego nie można mówić o ekorozwoju.
Artykuł opracowany na podstawie http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-green-is-my-city

Jaką rybę wybrać na Wigilię?

Wigilia to dla wielu z nas jedna z nielicznych okazji do zjedzenia potrawy z ryby. Oprócz tradycyjnego karpia coraz częściej sięgamy po inne gatunki, takie jak łosoś, panga czy węgorz. Niestety, z powodu zmian klimatycznych oraz nadmiernych połowów zasoby ryb na świecie dramatycznie się kurczą. Warto zatem zwrócić uwagę, czy kupowane przez nas sztuki mają certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, tzw. MSC. Takie oznaczenie da nam gwarancję, że nie przyczyniamy się do nadmiernej eksploatacji łowisk.
Zwracajmy także uwagę na warunki, w jakich ryby są hodowane lub przetrzymywane. Przykładowo, panga dorasta najczęściej w zanieczyszczonych wodach Mekongu, co niekorzystnie wpływa także na jej wartości odżywcze. Natomiast karpie przetrzymywane w sklepach w nieodpowiednich warunkach skazane są na cierpienia – nie kupujmy zatem żywych ryb.
Oto linki, dzięki którym dowiecie się więcej na temat zrównoważonej konsumpcji ryb:
http://www.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-poradnik-o-rybach.pdf
http://www.poradnikrybny.wwf.pl/poradnik/
http://jeszczezywykarp.pl/