Menu Zamknij

Kategoria: Artykuły

Hortiterapia – gra zmysłów

Kontakt z otaczającą nas przyrodą możliwy jest dzięki receptorom zmysłu. Odbierają one sygnały słuchowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe oraz smakowe. Nasze funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na odbiorze wrażeń wzrokowych oraz słuchowych. Niezaprzeczalnym zatem atutem działań hortiterapeutycznych jest zakładanie ogrodów sensorycznych, które bazują na odpowiednio dobranej florze i elementach wyposażenia ogrodu. Zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewnić orientację w ogrodzie nie tylko poprzez wzrok i słuch, ale by pobudzać do działania również zmysł węchu, smaku oraz dotyku. Przeplatające się kolory, szelest oraz delikatna nuta aromatu w powietrzu zapoczątkowują atrakcyjną grę zmysłów.

Ogród na dachu w warszawskim Centrum Nauki Kopernik

30 sierpnia 2014 roku oddano do użytku wyjątkowy ogród na dachu innowacyjnego i cieszącego się popularnością Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zwiedzający mogą odbyć spacer ścieżkami uformowanymi na kształt strumieni rzecznych, poznać kilkadziesiąt gatunków i odmian roślin oraz zapoznać się z elementami krajobrazu wulkanicznego.

Kompozycja ogrodu łączy w sobie wiele funkcji. Najważniejszą z nich jest rola edukacyjna oraz dekoracyjna. Dużą atrakcją nowo otwartej powierzchni jest zawieszone Wahadło Foucaulta, które umieszczono w najwyższym wzniesieniu przypominającym wulkan. Uzupełnieniem krajobrazu są kratery oraz ścieżki odzwierciedlające bieg strumieni przez nadrzeczne tereny ulegające procesom erozji. Układ tras spacerowych nawiązuje do środowiska rzeki Wisły przepływającej w pobliżu popularnej placówki.

Budownictwo ekologiczne – tynki gliniane

Budownictwo ekologiczne to dziedzina projektowania związana z działalnością człowieka zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbałość o środowisko przejawia się przede wszystkim  w unikaniu materiałów uciążliwych dla otoczenia.
Z pośród przyjaznych i nieszkodliwych surowców naturalnych polecana jest glina. W swym składzie zawiera zarówno frakcje ilaste jak i piaszczyste, a jej kolorystyka zależna jest od stopnia utlenienia uwodnionych tlenków żelaza i manganu. Spotyka się przedział od barwy żółtej, czerwonej, brunatnej po szarą i szarozieloną. Glina jest budulcem występującym niemal we wszystkich miejscach Polski.

Czy świadomość Polaków powoli się zmienia?

Na to pytanie próbowałam sobie odpowiedzieć eksplorując tatrzańskie szlaki, najwyższe partie górotworu polskiego. Z miłości do wspinaczki i trekkingowych wojaży zrodził się pomysł zbadania ludzkich zachować w terenie odwiedzanym przez turystów Wyznawców i turystów Bywalców.
Konstruując powyższe określenia sugerowałam się aktualnie pochłanianą przeze mnie lekturą Wojtka Kurtyki. Krótko mówiąc Wyznawcy to ci, których filozofią życia lub jej znaczną częścią są góry. Bywalcy, to Ci, którzy podążają na Rysy uposażeni w japonki. Może i komiczne, jednak cały czas aktualne.
Decyzja była prosta, jadę na akcje Czyste Tatry!

Przestrzeń publiczna polskich miast – miejsca czy „nie-miejsca”?

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Bez obecności ludzi pozostaje nieożywiona struktura budynków i placów, a skutek można znaleźć w procesie suburbanizacji. W nowych tendencjach społecznych można odkryć utratę znaczenia głównych ulic handlowych, dekapitalizację śródmiejskiej tkanki miejskiej z koniecznością jej rewitalizacji oraz gentryfikacji, wykorzystanie dostępnych terenów na cele parkingowe co skutkuje brakiem zieleni w miastach.

Energia odnawialna. Fakty i mity na temat odnawialnych źródeł energii.

Na temat odnawialnych źródeł energii  opracowano już bardzo wiele publikacji. Człowiek poprzez lata obserwacji poznał prawa jakimi rządzi się przyroda i nauczył się je wykorzystywać na własne potrzeby. Początkowo była to tylko działalność rabunkowa, chaotyczna, przypadkowa nie do końca zaplanowane korzystanie z zasobów środowiska, jednakże z biegiem lat zaczęto dostrzegać często nieodwracalne już zmiany jakie zaszły w ekosystemach, które zaczęły zagrażać człowiekowi. Na całe szczęście podjęto działania aby te zmiany powstrzymać.

Walka ze zmianami klimatu według ONZ: co zrobić z mechanizmami elastycznymi?

Przeciętny Polak mało interesuje się problemem zmiany klimatu. Jeśli obiło mu się coś na ten temat o uszy, prawdopodobnie chodziło o politykę klimatyczną UE (i o to, jaka jest zła). Jednak tak naprawdę podstawą globalnej walki z gazami cieplarnianymi jest Protokół z Kioto i instrumenty na nim oparte, tzw. mechanizmy elastyczne. Ich użyteczność od dawna budzi znaczne kontrowersje, warto zatem przyjrzeć się pomysłom na ich reformę.