Menu Zamknij

Autor: Jacek

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (8.02.2012)

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 8 lutego, o godzinie 16:00, w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim nr 17 w Poznaniu.
W programie proponuje się dyskusje nad:

 1. Głosowanie nad kandydaturą Pani Zofii Charlampowicz-Jablonskiej na członka Prezydium Komisji
 2. Stan prac nad powoływaniem użytków ekologicznych w Poznaniu (Wydział Ochrony Środowiska)
 3. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o podjęciu działań ochronnych dla terenów zieleni i rekreacyjnych miasta Poznania (Maciej Wudarski)
 4. Sprawa przywrócenia starego koryta Warty (Tomasz Knioła).
 5. Funkcje Cytadeli i ich zagrożenie w pierścieniowo-klinowym systemie obszarów zieleni  (Zofia Charlampowicz-Jablonska)
 6. Sprawa dzikich zwierząt w mieście (Mariusz Polarczyk)
 7. Ustalenie działań i spotkań zespołów roboczych oraz ewentualne powołanie nowych
  zespół ds. zagospodarowania przestrzennego – Maciej Wudarski,
  zespół ds. ochrony przyrody – Tomasz Knioła,
  propozycja powołania zespołu ds. zrównoważonego transportu – Kamila  Sapikowska
 8. Ustalenie terminów następnych spotkań KDO i ich tematów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dyskusji.
Termin spotkania: Termin spotkania: 8 luty 2012 r.  godz. 16.00
Miejsce:sala 207, Plac Kolegiacki

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska, które odbędzie się 17 stycznia 2012 r. o godzinie 16:00, w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim nr 17 w Poznaniu.
W programie proponuje się dyskusję nad poniższymi punktami:

 1. Wybory władz na rok 2012.
 2. Sprawy techniczne (członkostwo, mailowa grupa dyskusyjna).
 3. Sprawa planów zagospodarowania wokół rezerwatu Żurawiniec, Meteoryt Morasko oraz Łaciny (Lechosław Lerczak).
 4. Kwestia budowy kompostowni odpadów na Morasku, która przetnie korytarz ekologiczny (Grzegorz Gołębniak).
 5. Konkurs dla organizacji – dyskusja nad możliwymi zmianami (Jacek Zatoński).
 6. Ochrona Jeziora Strzeszyńskiego i innych zbiorników wodnych Poznania (Jerzy Juszczyński).
 7. Sprawa przywrócenia starego koryta Warty (Tomasz Knioła).
 8. Ustalenie działań i spotkań zespołów roboczych oraz ewentualne powołanie nowych  (zespół ds. zagospodarowania przestrzennego – Maciej Wudarski, zespół ds. ochrony przyrody – Tomasz Knioła, zespół ds. gospodarki odpadami – Kamila Sapikowska).
 9. Ustalenie terminów następnych spotkań KDO i ich tematów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i dyskusji.

Magdalena Dzięcioł

Specjalistka ds. zasobów ludzkich oraz public relations.
Absolwentka  Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na kierunku Menager BHP (PPOŻ, kurs Pierwszej Pomocy, Kurs pedagogiczny). Stażysta w firmie zajmującej się usługami w zakresie BHP.
Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były członek  Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Były kierownik Sekcji Ekologii i Ochrony Przyrody. Uczestnik i organizator Festiwali Nauki i Sztuki. Organizator oraz wystawca stoiska Fundacji ,,Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju” na targach edukacyjnych 2011. Wolontariusz oraz edukator Fundacji ,,Pro terra”. Absolwentka Szkoły Zielonych Liderów 2011.

Spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 29 listopada 2011 r. (wtorek), o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17.
W programie proponuje się dyskusje nad:

 1. Powołaniem zespołów roboczych.
 2. Tematami jakimi powinna zajmować się Komisja.
 3. Propozycjami poprawy przebiegu konkursów na powierzenie realizacji zadań miasta w obszarze ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. Poparciem pisma Pana Rygielskiego ze Stowarzyszenia Morasko XXI (załącznik nr 1).
 5. Regulaminem funkcjonowania Komisji.

 

Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska, które odbyło się 3 listopada 2011 roku w sali 207 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim nr 17 w Poznaniu.
W trakcie spotkania nastąpiły wybory Przewodniczącego KDO – został nim pan Jacek Zatoński ze Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju.

Wybrane zostało również Prezydium KDO w składzie:

 1. Kamila Sapikowska – Stowarzyszenie Poznańska Masa Krytyczna
 2. Mariusz Polarczyk – Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
 3. Zofia Charłampowicz-Jabłońska – Stowarzyszenie Miłośników Parku Cytadela
 4. Tomasz Knioła – Klub Przyrodników Koło Poznańskie

Następne spotkanie ze względu na Targi Poleko odbędzie się dopiero na przełomie listopada i grudnia.