Menu Zamknij

Autor: Jacek

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych dzieci w ramach projektu NieSpalajmy.pl

Centrum Promocji Ekorozwoju zaprasza na wystawę na placu im. A. Mickiewicza w dniu imienin ul. Św. Marcin (11 listopada). Wystawa obejmie prace plastyczne przysłane na konkurs „Mój sposób na odpady” (http://www.niespalajmy.pl/konkurs), na którym dzieci ze szkół podstawowych z Poznania zgłosiły prace prezentujące ich pomysły na prawidłowe zagospodarowanie odpadów. Konkurs i wystawa jest częścią projektu „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe – akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych. Edycja druga” prowadzonego na terenie Poznania dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych oraz promocja segregacji odpadów, jako sposobu rozwiązywania problemu śmieci.

Warsztaty „Dobry sposób na odpady”

Przypominamy o naszej ofercie bezpłatnych warsztatów dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych z Poznania. Zajęcia trwają jedną godzinę lekcyjną, odbywają się w szkołach, a dzieci dowiadują się na nich:

 • jak należy segregować odpady,
 • jak postępować z odpadami problemowymi,
 • dlaczego nie wolno spalać odpadów w piecach przydomowych,
 • poznają konsekwencje wiążące się z tym procesem.

Na koniec uczniowie otrzymują broszury informacyjno-edukacyjne da siebie oraz rodziców, drobne upominki, a najlepsze zespoły nagrody. Same zajęcia odbywają się w formie atrakcyjnej dla dzieci – zabaw i konkursów.
Dodatkowo szkołom, w których odbędą się warsztaty przekazujemy broszury informacyjne dla wszystkich pozostałych uczniów.
Warsztaty są częścią projektu „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe – akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych. Edycja druga” prowadzonego na terenie Poznania dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych oraz promocja segregacji odpadów, jako sposobu rozwiązywania problemu śmieci.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przeciwdziałania spalaniu odpadów w swojej okolicy – projekt NieSpalajmy.pl

Centrum Promocji Ekorozwoju we współpracy ze Radą Osiedla Świerczewo oraz Strażą Miejską Miasta Poznania zaprasza na spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych przeciwdziałaniem spalania odpadów w domowych piecach w swojej okolicy. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje o szkodliwości spalania odpadów oraz o sposobach współpracy z odpowiednimi służbami w celu przeciwdziałania temu procederowi. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istniejące przepisy prawne nie zapewniają 100% skuteczności, dlatego w ramach spotkania zastanowimy się również wspólnie z mieszkańcami nad możliwościami innych działań we współpracy międzysąsiedzkiej oraz ze Strażą Miejską.
Data: 07.11.2012r., godzina 17:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14, stołówka
Spotkanie jest częścią projektu „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe – akcja uświadamiająca szkodliwość spalania odpadów w piecach przydomowych. Edycja druga” prowadzonego na terenie Poznania dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych oraz promocja segregacji odpadów, jako sposobu rozwiązywania problemu śmieci.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przeciwdziałania spalaniu odpadów w swojej okolicy – projekt NieSpalajmy.pl

Centrum Promocji Ekorozwoju we współpracy ze Radą Osiedla Świerczewo oraz Strażą Miejską Miasta Poznania zaprasza na spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych przeciwdziałaniem spalania odpadów w domowych piecach w swojej okolicy. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje o szkodliwości spalania odpadów oraz o sposobach współpracy z odpowiednimi służbami w celu przeciwdziałania temu procederowi. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istniejące przepisy prawne nie zapewniają 100% skuteczności, dlatego w ramach spotkania zastanowimy się również wspólnie z mieszkańcami nad możliwościami innych działań we współpracy międzysąsiedzkiej oraz ze Strażą Miejską.
Data: 07.11.2012r., godzina 17:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14

PROJEKT ZIELONE WYDARZENIA

Celem projektu „Zielone Wydarzenia” jest promocja Zielonego Standardu w zakresie organizacji różnego typu imprez i spotkań. W myśl tego standardu, organizator wydarzenia, na każdym etapie jego przygotowań i realizacji dba o ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii i innych surowców, ograniczenie produkcji i recykling odpadów, ekologiczny catering i działania na rzecz ograniczenia transportu. Jednym z elementów Zielonego Standardu jest ponadto carbon offset, czyli neutralizacja nieuniknionych emisji CO towarzyszących wydarzeniu, poprzez sadzenie drzew lub wsparcie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii.
Projekt „Zielone Wydarzenia” stanowi kontynuację zapoczątkowanej w ubiegłym roku kampanii, efektem której było m.in. stworzenie poradnika dla organizatorów zielonych wydarzeń oraz uruchomienie portalu www.zielonewydarzenia.pl, elementem którego jest Zielony Katalog usług o produktów dla zielonych wydarzeń.
Projekt „Zielone Wydarzenia ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w poszczególnych regionach naszego kraju, w celu aktywizacji lokalnych społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skierowany jest do przedstawicieli biznesu i instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń, świadczących usługi oraz sprzedających produkty ekologiczne, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób indywidualnych biorących udział w zielonych wydarzeniach – od dzieci przez młodzież studencką po dorosłych. Ważna grupą odbiorców projektu będą także
dziennikarze.
Projekt „Zielone Wydarzenia” obejmuje m.in. następujące działania:

 •   Szkolenia dla partnerów i organizatorów zielonych wydarzeń
 •   Organizacja i współorganizacja zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń
 •   Edukacja ekologiczna i promocja idei zielonych wydarzeń wśród uczestników ogólnopolskich i regionalnych festiwali
 •   Monitoring mediów i dobrych praktyk w zakresie organizacji wydarzeń
 •   Kontynuacja  promocji  ekologicznych  firm,  instytucji,  produktów  i  usług  poprzez  Zielony Katalog
 •   Wydanie edukacyjnej broszury i poradnika dla uczestników wydarzeń
 •   Portal  www.zielonewydarzenia.pl,  jako  źródło  informacji  i  narzędzie  promocji  Zielonych Wydarzeń
 •   Ogólnopolski konkurs „Eko-biuro”, dla pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 •   Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt
Zgłoś chęć udziału w szkoleniu z organizacji zielonych wydarzeń: biuro@cpe.info.pl

Zielone Wydarzenia

Sezon na konferencje, różnego typu imprezy czy też wydarzenia  nie tylko kulturalne trwa w pełni. Ze względu na pogodną  wiosenną aurę już od początku maja organizowane są festyny, rajdy, koncerty na świeżym powietrzu.   Niestety z powodu nieświadomości bądź też niedopatrzenia organizatorów po takich imprezach pozostają  nie tylko wrażenia po mile spędzonym czasie. Problemami , wiążącym się z takimi wydarzeniami są nie tylko tony odpadów porozrzucane w miejscu imprezy, ale także w pobliskim lesie czy też na ulicach, hałas przeszkadzający  i szkodzący nie tylko ludziom mieszkającym nie opodal miejsca wydarzenia ale również zwierzętom , a także zwiększona emisja  CO2 . Co w takim razie możemy zrobić by ograniczyć te negatywne skutki organizowanych przez nas wydarzeń?

Warsztat lokalny: Organizacja wydarzeń w Zielonym Standardzie dla organizatorów Święta Cyklicznego 2012 w Poznaniu

 W dniu 5 maja 2012 r. w godz. 15:00 – 18:00 w przestrzeni Kluboksięgarni Głośna (ul. Św Marcin 30/8-9) odbyło się spotkanie z organizatorami Święta Cyklicznego 2012 w Poznaniu (3 czerwca 2012). Głównym koordynatorem wydarzenia jest Sekcja Rowerzystów Miejskich z Poznania, wśród współorganizatorów jest m.in. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju.

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (16.04.2012r.)

1. W dniu 16 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie KDO przy WOŚ UMP.
2. W posiedzeniu wzięło udział 11 osób reprezentujących 9 organizacji (według listy obecności). Porządek posiedzenia zainteresowani otrzymali drogą elektroniczną. Został przyjęty bez zastrzeżeń.
3. Przewodniczący Komisji pan Jacek Zatoński odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. Nikt nie zgłosił uwag.
4. Następnie Przewodniczący Komisji zaczął realizować kolejne punkty programu.