Menu Zamknij

Autor: Jacek

Licz na zieleń! Konkurs dla szkół

Ogród dydaktyczny? Przestrzeń do nauki o zdrowym żywieniu? A może coś zupełnie innego? Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Poznania do konkursu na najciekawszy projekt zielonego miejsca w okolicy danej szkoły. Najlepiej przygotowany projekt ma szansę na realizację. Zgłoszenia zespołów konkursowych przyjmujemy tylko do 7 marca!
Zieleń w mieście to nie tylko parki, skwery i ogródki działkowe, ale także drzewa przy ulicach, ogródki na balkonach czy zazielenione tereny przyszkolne. Dlatego zachęcamy młodych ludzi, aby znaleźli miejsce, opracowali projekt, zaangażowali innych i wspólnymi siłami przygotowali zielone miejsce do nauki i odpoczynku obok własnej szkoły. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic gimnazjów i liceów z siedzibą w Poznaniu.
Zgłaszany projekt konkursowy powinien zawierać opracowanie następujących elementów:

  • Wytyczenie terenu do zazielenienia (określenie jego wielkości, stanu obecnego).
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb uczniów i nauczycieli (np. w formie badania ankietowego wśród uczniów i nauczycieli i/lub spotkania dla zainteresowanych w celu przedyskutowania różnych potrzeb i oczekiwań).
  • Propozycję zazielenienia (określenie formy np. ogród warzywny, ogród doświadczalny, sad owocowy itd. wraz z uzasadnieniem i podstawowym kosztorysem).
  • Propozycję dalszego wykorzystania tego miejsca i opieki nad nim (np. wydarzeń, lekcji, kółek które będą się tam odbywać, akcji wspólnego sadzenia roślin, formuły wspólnego opiekowania się tą zielenią, konkursu wiedzy etc.).

Możliwe do wykorzystania formy opisu to np. praca plastyczna, dokumentacja fotograficzna wraz z opisem, prezentacja multimedialna, wideoreportaż itp.
Zgłoszone projekty oceni jury oraz internauci. Najciekawszy i najlepiej przygotowany plan zielonego miejsca ma szansę na realizację. Fundacja Sendzimira i Centrum Promocji Ekorozwoju zaproszą zwycięski zespół na profesjonalny warsztat z architektem/architektką zieleni, aby wspólnie dopracować projekt, a następnie sfinansuje jego realizację (łączny koszt do 1200 zł).
Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.uslugiekosystemow.pl/konkurs
Konkurs organizują w Poznaniu Fundacja Sendzimira i Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
Kontakt:
Jacek Zatoński
Centrum Promocji Ekorozwoju
E-mail: j.zatonski@cpe.info.pl
Tel: 501 481 401

Strategiczne zarządzanie zielenią miejską – warsztaty metodą ISIS

logo projektFundacja Sendzimira oraz Stowarzyszenie  Centrum Promocji Ekorozwoju zapraszają na warsztat w ramach projektu „Licz na zieleń” poświęcony strategicznemu planowaniu miejskiej zieleni, który odbędzie się 18 września w Poznaniu. Udział jest bezpłatny.
Tematem międzysektorowego spotkań będzie rozwój zieleni w Poznaniu, w tym wspólne określenie wskaźników, innowacji i możliwych strategii aby ten proces wspierać. Warsztaty poprowadzą: Karolina Maliszewska – Wiceprezeska Fundacji Sendzimira i Joanna Klak – doświadczona trenerka i koordynatorka projektów lokalnych Fundacji.
Spotkanie poprowadzone zostanie metodą Akceleratora ISIS – zestawu narzędzi opracowany przez międzynarodową sieć AtKisson Group do efektywnego planowania, wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji zrównoważonego rozwoju. Dotychczas z narzędzi ISIS korzystali m.in. Toyota, WWF, miasta Nowy Orlean i Sztokholm, Uniwersytet w Uppsali, ale też Gmina Zawoja czy miasto Sucha Beskidzka. Szczegółowe informacje na temat metody ISIS można znaleźć na stronie: http://sendzimir.org.pl/isis

Zielone Wydarzenia – projekt jeszcze trwa!

To już drugi rok trwania projektu Zielone Wydarzenia – kampania promocyjno-edukacyjna Fundacji AERIS FUTURO dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przypomnijmy, że celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie środowisku naturalnemu.

Zaproszenie na warsztaty projektu „Licz na zieleń” – 13.06.2013

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Celem projektu Fundacji Sendzimira – Licz na zieleń jest poprawa tej sytuacji poprzez wdrożenie nowatorskich metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach (Kraków, Łódź, Poznań) w oparciu o współpracę międzysektorową i zaangażowanie mieszkańców. Planujemy m.in. cykl kompleksowych działań wspierających kompetencje KDO (Komisji Dialogu Obywatelskiego lub Społecznego); stworzenie planów/rekomendacji długofalowego zarządzania przyrodą w danym mieście oraz rozwój portalu http://www.uslugiekosystemow.pl/. W Poznaniu działania koordynowane są przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego.
Kluczowym działaniem, który zaplanowaliśmy jest stworzenie platformy do inwentaryzacji, badań oraz działań monitorujących przyrodę w Krakowie, Łodzi i Poznaniu z wykorzystaniem GIS (ang. Geographic Information System), co umożliwi jej aktualizację przez mieszkańców miast za pomocą przeglądarki internetowej oraz aplikacji dla telefonów komórkowych.

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska (11.06.2013)

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 11 czerwca 2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00, w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – „Centrum Bukowska” przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.
Tematem spotkania będą:

  • Systemu „Interwencje – Poznań” – przedstawienie i dyskusja nad możliwościami rozwoju
  • Wypracowanie wstępnych założeń do Programu Ochrony Środowiska Miasta Poznania dotyczących ochrony ptaków i nietoperzy
  • Ochrona łęgu w Kobylempolu

Ekoforum – Targi Edukacyjne 2013 (15-17 marca) – zapraszamy

Jak co roku zapraszamy na nasze stoisko w ramach Eko Forum. Eko Forum to specjalna część  Targów Edukacyjnych, która skupiała instytucje, firmy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się  ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, promocją zrównoważonego rozwoju oraz aktywną edukacja przyrodnicza. Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej.
Eko Forum odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 15-17 marca 2013r. w hali nr 7A. Obowiązuje wstęp wolny.