Menu Zamknij

Autor: Jacek

Podsumowanie konkursów

Na przestrzeni czerwca i września 2021 roku zostały przeprowadzone przez Centrum Promocji Ekorozwoju konkursy plastyczno-fotograficzne dla uczniów klas 4-8 z Poznania. 

Konkursy “Ptaki Polski”, „Miejskie Owady Zapylające”,  „Kwadrans dla środowiska” polegały na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ptasiej przez uczniów szkoły podstawowej.

Celem konkursów była popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp. oraz popularyzacja wiedzy w zakresie podejmowania działań ekologicznych i dokumentacji tych działań.

Konkursy fotograficzne „Cud – miód rośliny”,

„Inwazja obcych roślin” polegały na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej wraz z podaniem nazwy rośliny. 

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy w zakresie pożyteczności roślin łąkowych, ich miododajności oraz znaczenia dla owadów zapylających oraz popularyzacja wiedzy w zakresie roślin inwazyjnych, ich szkodliwości dla rodzimych ekosystemów oraz roli, jaką pełnią dla rodzimych gatunków roślin .


Łącznie we wszystkich konkursach  złożono 541  prac z czego wymogi formalne spełniło  422 prace.

 

Konkursy na dzień środowiska

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Centrum Promocji Ekorozwoju ogłasza konkursy skierowane dla uczniów szkół podstawowych z terenu Poznania klasy 4-8.

1. Konkurs plastyczny  „Kwadrans dla środowiska”

Konkurs polega na    stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ekologicznej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie podejmowania działań ekologicznych i dokumentacji tych działań

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

2.Konkurs plastyczny „Miejskie Owady Zapylające”

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce owadziej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków owadów zapylających i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp.

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

3.Konkurs plastyczny „Ptaki Polski”

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ptasiej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp. 

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

4. Konkurs fotograficzny „Cud – miód rośliny”

Konkurs fotograficzny, który  polega na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej przez uczniów szkoły podstawowej wraz z podaniem nazwy rośliny. Celem konkursu jest  popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie pożyteczności roślin łąkowych, ich miododajności oraz znaczenia dla owadów zapylających.

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

5. Konkurs fotograficzny „Inwazja obcych roślin”

Konkurs fotograficzny polegający  na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej przez uczniów szkoły podstawowej wraz z podaniem nazwy rośliny. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie roślin inwazyjnych, ich szkodliwości dla rodzimych ekosystemów oraz roli, jaką pełnią dla rodzimych gatunków roślin

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

Jakub Kotnarowski – prezes

Magister biologii sp. ekologia i zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent kursu „Challenges of Sustainable Development” Fundacji Sendzimira, AGH w Krakowie oraz University of Florida. Członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju w Poznaniu, specjalista ds. projektów, koordynator zadań zleconych przez miasto Poznań. Pomysłodawca programu „Ptaki w Mieście” oraz „Zostań Miejskim Przyrodnikiem” przybliżających dziką przyrodą w środowisku miejskim. Od 2016 r. inwentaryzuje ptaki gniazdujące na budynkach, prowadzi interwencje z zakresu ochrony przyrody. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego Wydział Ochrony Środowiska 2017-2018 r., wykonawca i współautor stanowiska KDO ws. ochrony ptaków, przedstawiciel w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego od 2019 r. Lokalny koordynator Fundacji „Szklane Pułapki”.

Arkadiusz Zacharzewski – wiceprezes

Specjalista CPE ds. rozwoju i innowacji

W CPE koordynator Centrum Inicjatyw Lokalnych na Piątkowie raz EKOzGranie (wykorzystanie gier w edukacji).
Absolwent studiów magisterskich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku biologia (z zakończonym kursem pedagogicznym) oraz studiów podyplomowych Audyt Środowiskowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestnik specjalistycznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekozarządzania oraz konferencji m.in. Współczesne Wyzwania Edukacji Ekologicznej w Polsce (2012) oraz #Mikroinnowcje #Makroefekty w edukacji dorosłych (2018). Były wolontariusz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Zainteresowania: gry i ich wykorzystanie w edukacji, rozwój osobisty, zrównoważony rozwój, mechanizmy ewolucyjne, kino azjatyckie.

dr Jacek Zatoński – wiceprezes

Koordynator projektów, specjalista ds. szkoleń oraz ochrony środowiska.
Stopień naukowy doktor nauk o ziemi w zakresie geografii uzyskał w Instytucie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Teledetekcji WNGiG UAM. Pierwsze doświadczenia w organizacjach pozarządowych zdobywał w Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz  Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego PISOP. 

Beata Symonowicz – członek zwyczajny

Biolog i pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie pracownik Pracowni Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, w której prowadzi badania dotyczące etologicznych i neuroetologicznych uwarunkowań przyczynowych zachowań ratunkowych robotnic mrówki ćmawej. Zajęcia edukacyjne dla dzieci młodzieży prowadzi od 2005 roku (Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Salon popularnonaukowy BayLab firmy Bayer, ANBET, Uniwersytetu Dzieci, Fundacja Małymi Oczami). W Stowarzyszeniu Centrum Promocji Ekorozwoju działa aktywnie od 2015 roku, prowadząc zajęcia edukacyjne propagujące ochronę środowiska oraz kształtowanie pozytywnej postawy proekologicznej wśród uczniów. Przygotowane przez nią scenariusze zajęć realizowane są zarówno podczas wydarzeń krajowych, jak i międzynarodowych. Jej wielką pasją jest taniec. Jako instruktor i choreograf od kilku lat promuję projekt „Taniec to zdrowie!”, w którym zachęca wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Mateusz Kęsy – członek zwyczajny

Doktorant w Pracowni Pszczelnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej oraz Collegium da Vinci w Poznaniu a także Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce. Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej „Skrzydła” w Poznaniu oraz w ramach edukacji domowej. Uczestnik IV Wyprawy Naukowej na Sumatrę (2017) w ramach konkursu „Lasy Świata” Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, jednej książki oraz jednego zgłoszenia patentowego a także kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Czynny popularyzator nauki z wieloletnim doświadczeniem, trzykrotnie nagradzany przez Państwową Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Popularyzator Nauki”. Wykonawca w kilkudziesięciu projektach naukowych i edukacyjnych realizowanych w Polsce oraz za granicą. Członek Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych” odbywającej się w Poznaniu oraz VI, V, IV i III Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej w Zgorzelec-Goerlitz. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016/2017). Członek Stowarzyszeń: Rzecznicy Nauki oraz Centrum Promocji Ekorozwoju. Koordynator programu „Miododajne Miasta”, którego celem jest realizacja warsztatów przyrodniczych na terenie szkół oraz angażowanie uczniów we własne projekty naukowe sprzyjające ochronie przyrody, w tym pszczół.