Zielone Wydarzenia

PROJEKT ZIELONE WYDARZENIA

wtorek, 16 października, 2012

Celem projektu „Zielone Wydarzenia” jest promocja Zielonego Standardu w zakresie organizacji różnego typu imprez i spotkań. W myśl tego standardu, organizator wydarzenia, na każdym etapie jego przygotowań i realizacji dba o ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii i innych surowców, ograniczenie produkcji i recykling odpadów, ekologiczny catering i działania na rzecz ograniczenia transportu. Jednym z elementów Zielonego Standardu jest ponadto carbon offset, czyli neutralizacja nieuniknionych emisji CO towarzyszących wydarzeniu, poprzez sadzenie drzew lub wsparcie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii.
Projekt „Zielone Wydarzenia” stanowi kontynuację zapoczątkowanej w ubiegłym roku kampanii, efektem której było m.in. stworzenie poradnika dla organizatorów zielonych wydarzeń oraz uruchomienie portalu www.zielonewydarzenia.pl, elementem którego jest Zielony Katalog usług o produktów dla zielonych wydarzeń.
Projekt „Zielone Wydarzenia ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w poszczególnych regionach naszego kraju, w celu aktywizacji lokalnych społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skierowany jest do przedstawicieli biznesu i instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń, świadczących usługi oraz sprzedających produkty ekologiczne, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób indywidualnych biorących udział w zielonych wydarzeniach – od dzieci przez młodzież studencką po dorosłych. Ważna grupą odbiorców projektu będą także
dziennikarze.

Projekt „Zielone Wydarzenia” obejmuje m.in. następujące działania:

 •   Szkolenia dla partnerów i organizatorów zielonych wydarzeń
 •   Organizacja i współorganizacja zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń
 •   Edukacja ekologiczna i promocja idei zielonych wydarzeń wśród uczestników ogólnopolskich i regionalnych festiwali
 •   Monitoring mediów i dobrych praktyk w zakresie organizacji wydarzeń
 •   Kontynuacja  promocji  ekologicznych  firm,  instytucji,  produktów  i  usług  poprzez  Zielony Katalog
 •   Wydanie edukacyjnej broszury i poradnika dla uczestników wydarzeń
 •   Portal  www.zielonewydarzenia.pl,  jako  źródło  informacji  i  narzędzie  promocji  Zielonych Wydarzeń
 •   Ogólnopolski konkurs „Eko-biuro”, dla pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 •   Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt
Zgłoś chęć udziału w szkoleniu z organizacji zielonych wydarzeń: biuro@cpe.org.pl

Zielone Wydarzenia w Tandem Studio – bezpłatne warsztaty

piątek, 3 marca, 2017

Planujesz wydarzenie?

Zgłoś się do nas, pokażemy Ci jak uczynić je bardziej ekologiczne!

zw

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku, otwarty warsztat Zielone Wydarzenia, do nowego miejsca Tandem Studio zlokalizowanego na ul. Gwarnej 9 w Poznaniu. Termin: 13 marca br. (więcej…)

Formularz zgłoszeniowy Zielone Wydarzenia w Poznaniu

środa, 12 października, 2016

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu Zielone Wydarzenie w Poznaniu

 

(więcej…)

Zielone Wydarzenia w Poznaniu – spotkajmy się naturalnie

wtorek, 11 października, 2016

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju pragnie poinformowazwć o kontynuacji projektu Zielone Wydarzenia, które w okresie październiklistopad 2016 r. będzie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Ruszył PYRKON 2015 – promocja ekorozwoju przez gry

czwartek, 23 kwietnia, 2015

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju wzorem poprzednich lat znów jest obecny na Festiwalu Fantastyki PYRKON 2015 – jednym z największych i najstarszych tego typu wydarzeniu w Polsce.

W tym roku jesteśmy obecni w dwóch blokach PROGRAMU festiwalu:

Blok Naukowy:

 • Grywalizacja – z czym to się je?
  prowadzący: Jacek Zatoński
  26.04.
  (niedziela) godz. 10:00, forma – wykład (prezentacja)

Blok Dla początkujących:

 • eko|zGRANIE warsztaty z tworzenia gier planszowych
  prowadzący: Marta Zajączkowska i Kacper Witkowski
  26.04.
  (niedziela) godz. 12:00, forma – warsztaty

(więcej…)

Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Daszewicach jako Zielone Wydarzenie

niedziela, 8 czerwca, 2014

1 czerwca 2014 roku na boisku Zespołu Szkół w Daszewicach
odbył się festyn rodzinny, który był realizowany jako Zielone Wydarzenie. ZW_logo_RGB_podstawowe_kolor

Scenariusz na etapie przygotowań był konsultowany przez lokalnego
koordynatora ZW Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. (więcej…)

Zielone Wydarzenia – podsumowanie naszych działań i zaproszenie do współpracy

czwartek, 27 marca, 2014

Zielone Wydarzenia to ogólnopolski program promujący innowacje ekologiczne i społeczne w organizacji wydarzeń, od szkoleń wewnętrznych firmy poprzez duże konferencje po wielkie festiwale.

ZW_logo_200

Program został zainicjowany w 2008 roku przez krakowską Fundację Aeris Futuro i jest przez nią stale rozwijany. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju włączyło się w realizację projektu w Wielkopolsce w 2011 roku.

Organizacja Zielonych Wydarzeń opiera się o trzy filary zrównoważonego rozwoju:

 • Wysoką efektywność ekologiczną, a tym samym ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
 • Wykorzystanie społecznego potencjału, szczególnie lokalnego
 • Ekonomiczną stabilność

Poniżej wybrane rezultaty kampanii 2011-2013, która finansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja ekologiczna.

Warsztaty dla organizatorów z przygotowywania wydarzeń według Zielonego Standardu – przeprowadzono 120 szkoleń w całej Polsce, łącznie dla 950 osób z organizacji pozarządowych, firm, placówek oświatowych, instytucji publicznych, z tego Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zrealizowało w 14 szkoleń dla 105 uczestników z 23 organizacji.

Zielone Wydarzenia – zorganizowanie 24 Zielonych Wydarzeń, dla co najmniej 1200 osób oraz udział w 10 festiwalach o łącznej frekwencji min. 1000 osób, z tego Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju w ramach swoich działań współorganizowało lub współpracowało przy 7 wydarzeniach uznanych Zielonych Wydarzeń na terenie Poznania:

ŚWIĘTO CYKLICZNE 2012 (czerwiec 2012)
http://www.cpe.org.pl/warsztat-lokalny-organizacja-wydarzen-w-zielonym-standardzie-dla-organizatorow-swieta-cyklicznego-2012-w-poznaniu/

III POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWOWYCH (wrzesień 2012)
http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/iii-poznanski-dzien-organizacji-pozarzadowych-zielonym-wydarzeniem,55958.html

IV POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWOWYCH (wrzesień 2013)
http://www.poznan.pl/mim/ngo/news/znamy-juz-liste-uczestnikow-iv-dnia-organizacji-pozarzadowych,60815.html

Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego(grudzień 2012 – styczeń 2013)
http://www.cpe.org.pl/artykuly/ekongo/

Konwent Miłośników Fantastyki PYRKON 2013 (marzec 2013)
http://www.cpe.org.pl/pyrkon-2013-zielonym-wydarzeniem/
http://www.pyrkon.pl/2013/index.php?go=zielonypyrkon

GisDay (listopad 2013)

http://www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/gisday/zielonygisday.html

Dodatkowo w ramach projektu:

 • Wydano oficjalny poradnik „Zielone Festiwale”  dla organizatorów wydarzeń (do pobrania: http://zielonewydarzenia.pl/pl/i.39.0.0.0/Publikacje-i-materia%C5%82y-edukacyjne.html )
 • Zorganizowano edycję ogólnopolski konkurs EKOBIURO  (w latach 2011, 2012, 2013) rozstrzygany jesienią każdego roku – udział wzięło 538 osób z 44 zespołów.
 • Zamieszczono narzędzia edukacyjne oraz wytyczne on-line na http://zielonewydarzenia.pl/pl/i.127.0.0.0/Ekobiuro.html
 • Zorganizowano Konferencja podsumowująca projekt „Ekoinnowacje w przemyśle spotkań”. Odbyła się ona w Krakowie 3 grudnia 2013 roku, a uczestnikami byli przedstawiciele różnych grup społecznych – administracji publicznej, NGO, biznesu oraz nauki (w sumie 106 osób), co podkreśliło uniwersalność założeń projektu.
 • Portal zielonewydarzenia.pl – platforma edukacyjno-promocyjna z bazą wiedzy, kalendarzem Zielonych Wydarzeń oraz Zielonym Katalogiem firm i instytucji związanych z organizacją Zielonych Wydarzeń.

Projekt był finansowany ze środków NFOŚiGW .

NFOŚiGW

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju nie kończy realizacji projektu Zielone Wydarzenia i nadal będzie rozwijać działania w obszarze organizacji wydarzeń innowacyjnych pod względem rozwiązań prośrodowiskowych i społecznych.

Czekamy na kolejne zgłoszenia na szkolenia dla przedstawicieli:
przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej, uczelni i szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i podstawowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski. Efektem warsztatów jest wypracowany scenariusz wydarzenia z uwzględnieniem rozwiązań często nie dostrzeganych przez organizatorów, a wpływających na koszty organizacji, jakość i wzrost jego konkurencyjności.

Terminy oraz miejsca spotkań ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi grupami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

biuro@cpe.org.pl  w mailu prosimy wpisać „Zielone Wydarzenia”.

 

Autor: Arkadiusz Zacharzewski

FESTIWAL FANTASTYKI PYRKON 2014 – promocja ekorozwoju i ekologii

środa, 19 marca, 2014

W tym roku po raz kolejny Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju będzie obecne na Festiwalu Fantastyki PYRKON, związku z tym wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mieli okazje zapoznać się z ideą zrównoważonego rozwoju  podczas naszych gier i warsztatów oraz wykazać się podstawą proekologiczną w ramach różnych działań przewidzianych przez organizatorów.

Festiwal Fantastyki PYRKON jest znaczącym w Polsce wydarzenie, które gromadzi wielu fanów (w 2013 r. ponad 12 tys.!) szeroko pojętej fantastyki w każdym wydaniu – tekstu, obrazu, dźwięku oraz gry (pyrkon.pl). Tegoroczny PYRKON odbywa się w dniach 21-23 marca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (główne wejście na festiwal od ul. Śniadeckich).

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju już od kilku lat współpracuje z organizatorami wydarzenia – Stowarzyszeniem Klub „Druga Era” poprzez wsparcie w zakresie zorganizowania i koordynowania działań promujących ideę zrównoważonego rozwoju oraz podnoszących poziom świadomości ekologicznej.

Do podjętych działań przez CPE należy zaliczyć:

 • doradztwo i wsparcie merytoryczne organizatorów w kwestii wdrażanie zielonych standardów wydarzeń
 • organizacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych – w tym roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu na czas trwania Pyrkonu wypożyczy pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, zużytych świetlówek oraz zużytych baterii), a także przekaże materiały nt. prawidłowego postępowania z odpadami,
 • prowadzenie prelekcji na temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju,
 • organizacja gier poruszających kwestie środowiskowe (m.in. problematykę odnawialnych źródeł energii, obszarów Natura 2000 oraz zależności ekonomiczno-społeczno-środowiskowych). Nowością będzie możliwość współtworzenia przez uczestników wydarzenia Pyrkonowej EKO-GRY.

Dla wybranych uczestników gier i zabaw edukacyjnych są przewidziane ciekawe nagrody!!

 

Dzięki powyższym działaniom zamierzamy pozytywnie wpłynąć na kształtowanie trwałych postaw ekologicznych i prospołecznych wśród uczestników.

 

PROGRAM  Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na Festiwalu:

 1. Sobota (22.03.), godz. 11:00 – Think Different – Gry EkoRozwojowe
  (Games Room pawilon: 7a)
  http://www.pyrkon.pl/2014/index.php?go2=event&id=2909
 2. Sobota (22.03.), godz. 16:30 – prelekcja nt. Czy czeka nas zielona przyszłość?
  (miejsce: Naukowa 1 – pawilon 7, I piętro)
  http://www.pyrkon.pl/2014/index.php?go2=event&id=2905
 3. Niedziela (23.03.), godz. 11:00 – Pyrkonowa EKO-GRA

 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na festiwalu fantastyki PYRKON!!

Autor: Ola Korcz

Generujemy Dobrą Energię dla Poznania – KONKURS!!!

poniedziałek, 26 sierpnia, 2013

Konkurs fotograficzny organizowany z okazji IV Dnia Organizacji Pozarządowych (14 września 2013 r.)

Czy na terenie miasta Poznania korzystasz z miejsc(a), dzięki którym regenerujesz siły?

A  może słyszałaś/eś o miejscu, gdzie inni odzyskują energię i motywację do działania?

Jeśli tak, to zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie miejsca/obiektu przyrodniczego pozytywnie wpływającego na samopoczucie osób tam przebywających.

(więcej…)

Konkurs EKObiuro 2013 – zgłoszenia do końca sierpnia!

sobota, 17 sierpnia, 2013

Fundacja Aeris Futuro z Krakowa oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu EKOBIURO.

Logo konkursu Ekobiuro kolor

(więcej…)

Zielone Wydarzenia – projekt jeszcze trwa!

piątek, 16 sierpnia, 2013

To już drugi rok trwania projektu Zielone Wydarzenia – kampania promocyjno-edukacyjna Fundacji AERIS FUTURO dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie środowisku naturalnemu.

(więcej…)