Symulacyjna gra odpadowa

Symulacyjna gra odpadowa

sobota, 11 grudnia, 2010

Wspólnie z Fundacją Pro Terra, dzięki wsparciu finansowemu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego stworzyliśmy symulacyjną grę o gospodarce odpadami. Z jej pomocą zrealizowaliśmy już szereg warsztatów edukacyjnych ze studentami i licealistami. Zapraszamy do galerii.

W grze uczestnicy wcielają się w role szefów firm zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz jedna grupa – zarządców gminnego składowiska odpadów. Rozgrywka odbywa się będzie w fikcyjnej gminie, gdzie z kilku miast, każdego obsługiwanego przez inna firmę dostarczane są odpady na składowisko zlokalizowane w centralnym punkcie planszy. Poszczególni uczestnicy muszą przyjąć różne strategie rozwoju np. osiągniecie maksymalnego zysku lub minimalizacja ilości odpadów deponowanych na składowisku. Do dyspozycji mają kilka możliwości: zakup dodatkowych samochodów do odbioru odpadów, wybudowanie sortowni odpadów, biogazowni, edukację ekologiczną mieszkańców, nielegalne deponowanie odpadów w pobliskich lasach (grożące karą) itp. Dodatkowo gra jest osadzona w Polskich realiach, rozgrywka zaczyna się w 2004 roku, dzięki czemu opłaty w grze za składowania odpadów rosną, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach (opłata marszałkowska), a od 2010 zaczynają pojawić się kary pieniężne związane z niespełnianiem zobowiązań akcesyjnych dotyczących składowania odpadów biodegradowalnych. Po rozgrywce odbywa się moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy analizują swoje postępowanie i próbują lepiej zrozumieć wszystkie zależności, a następnie wskazać najlepsze sposóby radzenia sobie z odpadami. Na końcu młodzież zostaje zachęcona do działań na rzecz minimalizowania ilości i segregacji odpadów w ich szkole i najbliższym otoczeniu. Każda gra, łącznie z dyskusją zajmuję około dwóch godzin lekcyjnych.

Dzięki grze uczestnicy mogą obserwować długoterminowe skutki podjętych przez nich decyzji dla ekonomi, społeczeństwa i środowiska, czyli dla możliwości uzyskania zrównoważonego rozwoju. Poprzez samodzielne zarządzanie procesem odbioru i deponowania odpadów nabywają wiedzę na temat problemów i zależności w gospodarce odpadami. Po zagraniu rozumieją skąd wynika potrzeba segregacji odpadów i jak ją przeprowadzać, poznają różne możliwości zagospodarowania odpadów oraz obserwują jak wyglądają skutki niewłaściwego z nimi postępowania, by ostatecznie samemu podjąć działania zmierzające do ograniczenia problemu odpadów w swoim otoczeniu.
Autorem idei i mechanizmu gry jest Jacek Zatoński, grafikę opracował Jacek Papla.

zdjęcia

Zdjęcia z gry odpadowej

sobota, 10 września, 2011

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

(więcej…)