Zespół CPE

Jakub Kotnarowski – prezes

czwartek, 24 listopada, 2011

Specjalista ds. projektów, koordynator Szkoły Zielonego Lidera

Absolwent biologii sp. Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studiów podyplomowych na kierunku: Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy Europejskich oraz Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie rozpoczął naukę na studiach podyplomowych pt: Odnawialne Źródła Energii – projektowanie, zarządzanie i finansowanie. (więcej…)

Magdalena Dzięcioł – wiceprezes

środa, 23 listopada, 2011

Specjalistka ds. zasobów ludzkich oraz public relations.

Absolwentka  Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na kierunku Menager BHP (PPOŻ, kurs Pierwszej Pomocy, Kurs pedagogiczny). Stażysta w firmie zajmującej się usługami w zakresie BHP.

Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były członek  Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Były kierownik Sekcji Ekologii i Ochrony Przyrody. Uczestnik i organizator Festiwali Nauki i Sztuki. Organizator oraz wystawca stoiska Fundacji ,,Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju” na targach edukacyjnych 2011. Wolontariusz oraz edukator Fundacji ,,Pro terra”. Absolwentka Szkoły Zielonych Liderów 2011. (więcej…)

Arkadiusz Zacharzewski – wiceprezes

wtorek, 22 listopada, 2011

Specjalista CPE ds. rozwoju i innowacji

W CPE koordynator lokalny Zielone Wydarzenia oraz EKOzGranie (wykorzystanie gier w edukacji).
Absolwent studiów magisterskich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku biologia (z zakończonym kursem pedagogicznym) oraz studiów podyplomowych Audyt Środowiskowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestnik specjalistycznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekozarządzania oraz konferencji m.in. Współczesne Wyzwania Edukacji Ekologicznej w Polsce (2012) oraz #Mikroinnowcje #Makroefekty w edukacji dorosłych (2018). Były wolontariusz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Zainteresowania: gry i ich wykorzystanie w edukacji, rozwój osobisty, zrównoważony rozwój, mechanizmy ewolucyjne, kino azjatyckie.

dr Jacek Zatoński – wiceprezes

poniedziałek, 21 listopada, 2011

Koordynator projektów, specjalista ds. szkoleń oraz ochrony środowiska.

Stopień naukowy doktor nauk o ziemi w zakresie geografii uzyskał w Instytucie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Teledetekcji WNGiG UAM. Pierwsze doświadczenia w organizacjach pozarządowych zdobywał w Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz  Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego PISOP.  (więcej…)

Sylwia Piotrowska

niedziela, 20 listopada, 2011

Studentka ochrony środowiska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniami nad biologią, ekologią i wybiorczością żywicielską szpecieli (Eriophyidea). Aktywny członek Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im A. Mickiewicza (sekcja: teriologiczna, chiropterologiczna i turystyki przyrodniczej). Udział w inwentaryzacjach nietoperzy i jeży na terenie Poznania. Uczestnik i organizator Festiwali Nauki i Sztuki, Dni Otwartych, festiwalów WOŚP-u, konferencji naukowych, targów ekologicznych i naukowych, gry miejskiej „Wygraj zrównoważony Świat”.

Absolwentka Szkoły Zielonych Liderów 2011. (więcej…)

Michał Kamil Piotrowski

sobota, 19 listopada, 2011

Specjalista ds. marketingu

 

Absolwent towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ze specjalizacją ekolog produktu). Napisał pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu internetowego. Przez półtora roku pracował w agencji reklamowej Tequila Polska jako copywriter i social media specialist. Doświadczony pedagog: od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel języków obcych. Prywatnie mól książkowy i serialowy. Nałogowo segreguje śmieci.