Licz na zieleń

Zieleń zdaniem mieszkańców – konferencja projektu „Licz na zieleń”

środa, 20 sierpnia, 2014

Czy zieleń można konsultować? Jak interpretować opinie i komentarze od mieszkańców? Kto z tych danych może skorzystać?

Ruszyły zapisy na konferencję „Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce”, która odbędzie się 10.09.2014  r. w Warszawie. Zapraszamy!

Wiemy i umiemy się tą wiedzą dzielić. Znamy wartość i widzimy braki. Chcemy zmian i mamy na nie konkretne pomysły. My – mieszkańcy miast zapytani o drzewa, skwery, parki, ogródki działkowe i przyblokowe. Teraz czas na drugą stronę – zarządy zieleni, wydziały środowiska i miejskich ogrodników. Na początek, warto wspólnie usiąść do stołu lub do komputera. (więcej…)

Szkolenie z zakresu GIS oraz zarządzania zielenią miejską (26-27 kwietnia)

czwartek, 17 kwietnia, 2014

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju i Fundacja Sendzimira w ramach projektu „Licz na zieleń” zaprasza na bezpłatne szkolenie weekendowe (26-27 kwietnia) w Poznaniu z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) oraz zarządzania zielenią miejską.

logo projekt

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Aby to zmienić, potrzeba współpracy opartej na dialogu pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej. (więcej…)

Zapraszamy do udziału w badaniu na platformie „Licz na zieleń”

poniedziałek, 7 kwietnia, 2014

Jesteś mieszkańcem lub mieszkanką: Poznania,  Warszawy,  Łodzi lub Krakowa?

Zieleń miejska jest dla Ciebie ważna? Masz jakieś ulubione miejsca na terenach zielonych?

A może w Twojej okolicy miejska zieleń jest zaniedbane lub jej brakuje?

Wypowiedz się na platformie„Licz na zieleń” http://www.licznazielen.pl/

Przy okazji zaproś również znajomych

logo projekt

Autor: Jakub Kotnarowski

Szkolenie z zakresu systemów informacji geograficznej i zarządzania zielenią miejską

czwartek, 20 marca, 2014

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju i Fundacja Sendzimira w ramach projektu Licz na zieleń zaprasza na bezpłatne szkolenie weekendowe (29-30 marca) w Poznaniu z zakresu systemów informacji geograficzne (GIS) oraz zarządzania zielenią miejską.

(więcej…)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w ramach projekt Licz na Zieleń

czwartek, 20 marca, 2014

„Przyroda w mieście – Rozwiązania” – poradnik do pobrania

środa, 19 marca, 2014

Fundacja Sendzimira oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zapraszają do lektury poradnika „Przyroda w mieście – Rozwiązania” (czwartego numeru w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania) dostępnego online na http://sendzimir.org.pl/magazyn4 .

Istnieje również możliwość otrzymania wersji papierowej – formularz zamówienia dostępny jest na stronie: www. sendzimir.org.pl/zamow-zrz4

logo projektokladkaZRZ4 waska
Autor: Jakub Kotnarowski

Licz na zieleń! Konkurs dla szkół

sobota, 1 marca, 2014

Ogród dydaktyczny? Przestrzeń do nauki o zdrowym żywieniu? A może coś zupełnie innego? Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Poznania do konkursu na najciekawszy projekt zielonego miejsca w okolicy danej szkoły. Najlepiej przygotowany projekt ma szansę na realizację. Zgłoszenia zespołów konkursowych przyjmujemy tylko do 7 marca!

Zieleń w mieście to nie tylko parki, skwery i ogródki działkowe, ale także drzewa przy ulicach, ogródki na balkonach czy zazielenione tereny przyszkolne. Dlatego zachęcamy młodych ludzi, aby znaleźli miejsce, opracowali projekt, zaangażowali innych i wspólnymi siłami przygotowali zielone miejsce do nauki i odpoczynku obok własnej szkoły. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic gimnazjów i liceów z siedzibą w Poznaniu.

Zgłaszany projekt konkursowy powinien zawierać opracowanie następujących elementów:

  • Wytyczenie terenu do zazielenienia (określenie jego wielkości, stanu obecnego).
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb uczniów i nauczycieli (np. w formie badania ankietowego wśród uczniów i nauczycieli i/lub spotkania dla zainteresowanych w celu przedyskutowania różnych potrzeb i oczekiwań).
  • Propozycję zazielenienia (określenie formy np. ogród warzywny, ogród doświadczalny, sad owocowy itd. wraz z uzasadnieniem i podstawowym kosztorysem).
  • Propozycję dalszego wykorzystania tego miejsca i opieki nad nim (np. wydarzeń, lekcji, kółek które będą się tam odbywać, akcji wspólnego sadzenia roślin, formuły wspólnego opiekowania się tą zielenią, konkursu wiedzy etc.).

Możliwe do wykorzystania formy opisu to np. praca plastyczna, dokumentacja fotograficzna wraz z opisem, prezentacja multimedialna, wideoreportaż itp.

Zgłoszone projekty oceni jury oraz internauci. Najciekawszy i najlepiej przygotowany plan zielonego miejsca ma szansę na realizację. Fundacja Sendzimira i Centrum Promocji Ekorozwoju zaproszą zwycięski zespół na profesjonalny warsztat z architektem/architektką zieleni, aby wspólnie dopracować projekt, a następnie sfinansuje jego realizację (łączny koszt do 1200 zł).

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.uslugiekosystemow.pl/konkurs

Konkurs organizują w Poznaniu Fundacja Sendzimira i Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Kontakt:

Jacek Zatoński
Centrum Promocji Ekorozwoju
E-mail: j.zatonski@cpe.org.pl
Tel: 501 481 401

Mapa ubytków zieleni w Studium 2014

środa, 22 stycznia, 2014

Możesz otworzyć mapę w osobnym oknie

Strategiczne zarządzanie zielenią miejską – warsztaty metodą ISIS

poniedziałek, 9 września, 2013

logo projektFundacja Sendzimira oraz Stowarzyszenie  Centrum Promocji Ekorozwoju zapraszają na warsztat w ramach projektu „Licz na zieleń” poświęcony strategicznemu planowaniu miejskiej zieleni, który odbędzie się 18 września w Poznaniu. Udział jest bezpłatny.

Tematem międzysektorowego spotkań będzie rozwój zieleni w Poznaniu, w tym wspólne określenie wskaźników, innowacji i możliwych strategii aby ten proces wspierać. Warsztaty poprowadzą: Karolina Maliszewska – Wiceprezeska Fundacji Sendzimira i Joanna Klak – doświadczona trenerka i koordynatorka projektów lokalnych Fundacji.

Spotkanie poprowadzone zostanie metodą Akceleratora ISIS – zestawu narzędzi opracowany przez międzynarodową sieć AtKisson Group do efektywnego planowania, wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji zrównoważonego rozwoju. Dotychczas z narzędzi ISIS korzystali m.in. Toyota, WWF, miasta Nowy Orlean i Sztokholm, Uniwersytet w Uppsali, ale też Gmina Zawoja czy miasto Sucha Beskidzka. Szczegółowe informacje na temat metody ISIS można znaleźć na stronie: http://sendzimir.org.pl/isis (więcej…)

Zaproszenie na warsztaty projektu „Licz na zieleń” – 13.06.2013

sobota, 8 czerwca, 2013

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Celem projektu Fundacji Sendzimira – Licz na zieleń jest poprawa tej sytuacji poprzez wdrożenie nowatorskich metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach (Kraków, Łódź, Poznań) w oparciu o współpracę międzysektorową i zaangażowanie mieszkańców. Planujemy m.in. cykl kompleksowych działań wspierających kompetencje KDO (Komisji Dialogu Obywatelskiego lub Społecznego); stworzenie planów/rekomendacji długofalowego zarządzania przyrodą w danym mieście oraz rozwój portalu http://www.uslugiekosystemow.pl/. W Poznaniu działania koordynowane są przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego.

Kluczowym działaniem, który zaplanowaliśmy jest stworzenie platformy do inwentaryzacji, badań oraz działań monitorujących przyrodę w Krakowie, Łodzi i Poznaniu z wykorzystaniem GIS (ang. Geographic Information System), co umożliwi jej aktualizację przez mieszkańców miast za pomocą przeglądarki internetowej oraz aplikacji dla telefonów komórkowych.

(więcej…)