Ekospotkania

Poznańskie Ekospotkania

czwartek, 2 września, 2010

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest organizatorem Poznańskich Ekospotkań – cyklicznych spotkań organizacji i ludzi zainteresowanych ekologią.  Zazwyczaj odbywają się one w Ekowiarni Organic Cafe.

Cel Ekospotkań to integracja środowiska „ekologicznego” Poznania i regionu. Mają one służyć wymianie myśli oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Na Ekospotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwojem.

Ekospotkania zostały zapoczątkowane podczas Poznańskich Dyskusji Pozarządowych 2009, i od tego czasu odbywają się regularnie. Dotychczas wzięli w nich udział przedstawiciele następujących organizacji:

Na poprzednich spotkaniach wyznaczyliśmy sobie wyzwania i zadania dla nas, o których będziemy debatować:

  • planowanie przestrzenne miasta;
  • lokalizacja elektrowni jądrowej w Klempiczu;
  • budowa spalarni odpadów w Poznaniu;
  • problem F16 w mieście;
  • inne zagadnienia, które pojawią się podczas dyskusji;

Dotychczas pojawiły się następujące propozycje współpracy:

• Wspólne uzupełniające się projekty w zakresie:

–edukacji ekologicznej;
–gospodarki odpadami;
–promocji i polepszenia warunków komunikacji zbiorowej i rowerowej;
–ochrona terenów zieleni w mieście;
–promowanie rekreacyjnego wykorzystania koryta Warty;

• Tworzenie raportów o stanie miasta;
• Wspólne badania nad świadomością ekologiczną i potrzebami Poznaniaków (ankiety);
• Formułowanie prognoz rozwoju Miasta;
• Nadawanie nagród dla osób najbardziej przyczyniających się do ekorozwoju Poznania;
• Wspólny monitoring władz.

Przyjaciele przyrody – podsumowanie 2018

poniedziałek, 31 grudnia, 2018

Przyjaciele miejskiej przyrody – spotkania dla mieszkańców korzystających z parku na os. B. Chrobrego – podsumowanie działań 2018

Przyjaciele przyrody w akcji 🙂

(więcej…)

Ekospotkania 2018:Klub Seniora Przyjaciele

niedziela, 15 kwietnia, 2018

Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji kolejnego cyklu działań: Ekospotkania 2018. Spotkania w formie zachęcającej do dzielenia się wiedzą oraz dyskusji.

(więcej…)

Ekospotkanie / 19.04.2011 / 18:00 / Ekowiarnia

czwartek, 14 kwietnia, 2011

Przypominamy o kolejnym Poznańskim Ekospotkaniu w najbliższy wtorek o 18 w Ekowiarni (mapa).

Zbliżamy się do dnia ziemi (22.04.2011) i ochrony środowiska (05.06.2011). Na ekospotkaniu będzie okazja podyskutować o wspólnych działaniach z okazji tych dni.

Podsumujemy etap szkoleń w projekcie Szkoła Zielonych Liderów i przedstawimy wybrane projekty wdrażania zrównoważonego rozwoju opracowane i realizowane przez uczestników Szkoły.

Niestety nie przyjęto jeszcze zapisów odnośnie powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego, jednak zbieramy już deklaracje chęci przyłączenia się do takowej komisji przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami powoływania i działania Komisji.

Po za tym dyskusje na najważniejsze problemy ekologiczne Poznania, Polski i Świata.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Komorkach organizacyjnych UMP

wtorek, 15 marca, 2011

Komisje Dialogu mogą działać przy właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania (UMP), względem zakresów zadań ze strefy zadań publicznych przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W naszym przypadku – organizacji ekologicznych właściwy wydaje się Wydział Ochrony Środowiska. W przyszłości można rozszerzyć działalność Komisji o Oddział Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Urbanistyki i Architektury (planowanie przestrzenne).

Komisje może zainicjować minimum 10 organizacji, zgłaszając dyrektorowi właściwej komórki pisemnie wole utworzenia Komisji. W jej skład wejdą co najmniej jeden pracownik UMP oraz po jednym przedstawicielu każdej z organizacji.

Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy. Do jej zadań należy w szczególności:
•    współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania;
•    opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji;
•    określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
•    występowanie do organów Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
•    aktywna współpraca z Poznańską Radą, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu. Komisja może dodatkowo powołać Prezydium, które wraz z Przewodniczącym tworzą władze Komisji Dialogu. Kadencja władz trwa do końca roku kalendarzowego, po czym ponownie dokonuje się ich wyboru.
Komisje Dialogu ustalają regulamin pracy, który określa szczegółowy tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń Komisji Dialogu, a na pierwszym posiedzeniu sposób wyboru Przewodniczącego i Prezydium.
Obsługę techniczną Komisji Dialogu zapewniają właściwe komórki organizacyjne UMP.

Komisja Dialogu ulega rozwiązaniu, jeśli liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w trzech kolejnych spotkaniach spadnie poniżej 6.

Opracowane na podstawie uchylonej Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. W najbliższych miesiącach planuję się ponowne uchwalenie ww. przepisów.

Ekospotkanie 15-sty marca / 18:00 / Ekowiarnia (w pasażu apollo)

środa, 9 marca, 2011

Za tydzień, we wtorek zapraszamy na kolejne ekospotkanie, godzina 18, w Ekowiarni (mapa).
Jak zwykle porozmawiamy o ekologi w Poznaniu i innych związanych z tym sprawach.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przemiany w Europie” będą mogli zdać z niej relacje.

Prawdopodobnie 12 kwietnia ponownie zostaną uchwalone przez rade miasta przepisy pozwalające powołać komisję dialogu obywatelskiego. Na ekospotkaniu działacze organizacji ekologicznych będą mogli porozmawiać o zasadach utworzenia takiej komisji przy wydziale ochrony środowiska UMP. Niedługo na stronie www.cpe.org.pl przygotujemy informacje o zasadach funkcjonowania komisji.

Ekospotkanie – wtorek, 22 lutego / 18:00 / Ekowiarnia

sobota, 19 lutego, 2011

Głównym tematem będzie powołanie komisji dialogu społecznego przy wydziale ochrony środowiska UMP, ale z racji tego, że mieliśmy prawie 3 miesiące przerwy, to na pewno pojawi się cała masa innych tematów.

Ekowiarnia – pasaż apollo, przy kinie apollo (mapa: http://tnij.org/ekowiarnia_map)
wtorek, 22 lutego, godzina 18:00

 

Zdjęcia z Ekospotkania 15.11.2010

sobota, 20 listopada, 2010

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

(więcej…)

Ekospotkanie 15.11.2010

niedziela, 7 listopada, 2010

Zapraszamy was na kolejne Poznańskie Ekospotkanie, które tym razem będzie miało trochę inny charakter – networkingowy, posłuży nawiązaniu bliższych kontaktów między organizacjami i ludźmi. Pojawią się na nim przede wszystkim przedstawiciele kół naukowych i organizacji pozarządowych. Każda organizacja bądź osoba będzie mogła przedstawić prezentacje na maksymalnie 10 minut przedstawiającą dotychczasową działalność oraz plany na najbliższy czas. Oczywiście istnieje możliwość użycia rzutnika.
Po serii prezentacji pozostanie czas na rozmowy w gronach zainteresowanych osób i nawiązanie indywidualnych kontaktów. Szczególnie zapraszamy osoby nie działające dotychczas w żadnych organizacjach.

Zapraszamy do kliknięcia wezmę udział na facebooku oraz prosimy o przekazanie tej wiadomości wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom.

Poznańskie Ekospotkanie
Czas: 15.11.2010, godz. 17:35
Miejsce: Sala 154 Collegium Maximum, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28
(główny budynek UP – foto, mapa)

Organizatorzy:
Centrum Promocji Ekorozwoju
Koło naukowe Ochrony Środowiska UP
Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska SKNG UAM

Ekospotkanie 12.10.2010

piątek, 15 października, 2010

Na najbliższym spotkaniu 12.10.2010 o 18.00 w ekowiarni, będziemy chcieli przygotować się do powołania komisji dialogu społecznego przy wydziale ochrony środowiska UMP, przy okazji będzie to okazja do ustanowienia koalicji poznańskich organizacji ekologicznych.

Na ostatnim spotkaniu poruszyliśmy następujące tematy, które dalej będziemy poruszać:

– Stowarzyszenie My Poznaniacy powołało komitet wyborczy i startuje w wyborach samorządowych do rady miasta i na prezydenta. Powszechnie wiadomo, że wspierają inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną przyrody. Nie tylko mamy możliwość ich poprzeć ale także wystartować sami w wyborach. Chcieliby aby na każdej liście w 7 okręgach znalazł się co najmniej jeden ekolog.

– W listopadzie wspólnie z kolami z UAM i UP zorganizujemy konferencje – spotkanie networkingowe, na którym koła i organizacje pozarządowe zaprezentują swoją dotychczasową działalność oraz plany. Będzie to okazja do nawiązania jeszcze lepszej współpracy.

– zbieramy podpisy pod nowelizacją prawa dotyczącego parków narodowych, szczegóły tydecydujesz.org

– w listopadzie organizujemy grę miejską o problemach globalnych – http://cpe.org.pl/projekt-wygraj-globalny-rozwoj, już teraz poszukujemy osoby, które chciałyby włączyć się w jej organizowania. Zapewniamy drobne wynagrodzenie i dobrą zabawę.

– przypominam o tym, że możecie sobie pobrać publikacje wyzwania zrównoważonego rozowju w Polsce – http://www.zatonski.eu/pliki/Wyzwania.pdf N

Ekospotkanie 10.05.2010

czwartek, 2 września, 2010

Na ostatnim ekospotkaniu dyskutowaliśmy nad:

  • nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i związane z tym zmiany w naszym mieście:

Miejska Rada Pożytku Publicznego – istniejący już organ składający się z reprezentantów różnych organizacji pozarządowych, wybory przewidziane są na wrzesień. Po zgłoszeniu kandydatów, zostaną  zorganizowane wybory – 1 dzień w UMP będzie wystawiona urna do której NGO będą mogły wrzucać głosy. Powinniśmy wytypować przynajmniej jednego kandydata, którego sami poprzemy w głosowaniu. Nie wiem na ile sensowne jest wystawianie więcej – czy potrzebujemy tyle osób w radzie
i czy jeśli podzielimy nasze głosy pomiędzy kilku kandydatów to czy któryś z nich się dostanie.

Żeby mieć odpowiednią ilość czasu powinniśmy wytypować naszego kandydata/ów przed wakacjami. Proponuję już rozpocząć fazę zgłaszania potencjalnych kandydatów – proszę wysłać na mój adres e-mail dane osoby, która się zgłasza (można również proponować swoją osobę): imię, nazwisko i email. Ja następnie skontaktuję się z wskazaną osobą w celu potwierdzenia czy się zgadza. Zgłoszenia będę umieszczał na bieżąco na stronie: http://eko.poznaniacy.net/miejska-rada-poytku-publicznego.html

Komisje Dialogu Społecznego przy Wydziałach UMP – prawdopodobnie nie dadzą nam możliwość wprowadzania bezpośrednio zmian do polityce wydziałów, ale powołując je zyskamy bezpośredni dostęp do informacji o wszystkich ruchach wydziałów oraz będziemy się bezpośrednio spotykać z osobami decydującymi, przedstawiając im argumenty merytoryczne możemy wpłynąć na podejmowane przez nie decyzje. Potrzebne nam jest 10 organizacji założycielskich. Wstępną listę umieściłem pod adresem:
http://eko.poznaniacy.net/komisje-dialogu-spoecznego.html
Wysyłajcie proszę do mnie nazwy innych organizacji z Poznania, które  mogą się włączyć. Żeby komisja się utrzymała na kolejne 3 spotkania nie może przyjść
mniej niż 6 osób.