Menu Zamknij

Ptaki w Mieście 2019

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji kolej edycji programu „Ptaki w Mieście 2019 – włączenie mieszkańców do ochrony ptaków” Głównym CELEM realizacji zadania publicznego jest wsparcie działań związanych z ochroną dziko występujących gatunków ptaków w szczególności: jerzyków (Apus apus), przedstawicieli jaskółkowatych (jaskółka oknówka), wróblowatych (wróbel i mazurek) oraz innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu. DZIAŁANIA:

 1. Z rekrutowanie i przeszkolenie 12 wolontariuszy przeprowadzających inwentaryzację ptaków i ich siedlisk.
 2. Zwiększanie wiedzy i motywacji do działania u 12 wolontariuszy zaangażowanych w działania projektu.
 3. Przeprowadzenie monitoringu potencjalnych zagrożeń ptaków i ich siedlisk oraz podejmowanie działań interwencyjnych.
 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków gnieżdżących się na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu na obszarze spółdzielni mieszkaniowych i wybranych wspólnot
 5. Sprawdzenie skrzynek lęgowych na wybranych osiedlach i ich zasiedlalności
 6. Baza danych o miejsc gniazdowania dzikich gatunków ptaków na budynkach w Poznaniu oraz wiedza o zagrożeniach
 7. Prezentacja pozyskanych danych w postaci prezentacji oraz poprzez uzupełnienie danych geolokalizacyjnych na mapie danych budynków wielorodzinnych

MIEJSCE REALIZACJI: Miasto Poznań głównie obszary osiedla z budynkami wielorodzinnymi w tym obszary spółdzielni mieszkaniowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, PSM Winogrady) oraz obiekty w których gnieżdżą się ptaki jak PST Pestka. Obszar Starego Miasta, Łazarz, Wilda z budynkami kamienic wielorodzinnych GRUPA ODBIORCÓW: Odbiorcami są mieszkanki i mieszkańcy miasta Poznań, studenci i absolwenci poznańskich uczelni, osoby pracujące w Poznaniu lub przebywające w nim w czasie realizacji zadania. Pośrednio odbiorcami są również instytucję ochrony Środowiska działające na rzecz ochrony przyrody zwłaszcza w kontekście ochrony ptaków i nietoperzy na budynkach. REZULTATY:

 1. Z rekrutowanie i przeszkolenie 12 wolontariuszy przeprowadzających inwentaryzację ptaków i ich siedlisk.
 2. Zwiększanie wiedzy i motywacji do działania u 12 wolontariuszy zaangażowanych w działania projektu. Przeprowadzenie monitoringu potencjalnych zagrożeń ptaków i ich siedlisk oraz podejmowanie działań interwencyjnych.
 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków gnieżdżących się na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu na obszarze spółdzielni mieszkaniowych i wybranych wspólnot.
 4. Sprawdzenie skrzynek lęgowych na wybranych osiedlach i ich zasiedlalności
 5. Baza danych o miejscach gniazdowania dzikich gatunków ptaków na budynkach w Poznaniu oraz wiedza o zagrożeniach
 6. Publiczna informacja pozyskanych danych w postaci prezentacji
 7. Organizacja publicznego liczenia jerzyka w ramach ogólnodostępnego wyjścia – wydarzenie „Śladami ratajskich jerzyków – zapraszamy na wspólne liczenie ptaków”

Zakładamy, iż poprzez realizację zadnia zostanie podniesiona wiedza z zakresu ptaków oraz ich wagi dla środowiska, poza tym zwiększona zostanie wiedza na temat przepisów prawa ochrony środowiska, co w efekcie może przełożyć się na bardziej pro środowiskową postawę grupy docelowej Projekt jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Poznania na podstawie umowy o dotację nr KOS-IV.526.14.2019 podpisanej na realizację złożonej oferty w ramach konkursu  Wydziału Kształtowania Ochrony Środowiska UM Poznania. Projekt realizowany jest na obszarze miasta Poznania w terminie od 15 maja do 15 listopada 2019 r. Kwota dotacji wynosi 10 070,00 zł. Poprzednie edycję to

]]>