Menu Zamknij

Protokół z zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy WOŚ UM Poznania w dniu 06.05.2015r

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska odbyło się dnia 6.05.2015r. o godzinie 16:30, w sali błękitnej UMP przy Placu Kolegiackim 17.
Głównym tematem posiedzenia był kwestia zarządzania zielenią w mieście i możliwości włączenia organizacji pozarządowych w ten proces. W spotkaniu ze strony miasta oprócz Wydziału Ochrony Środowiska, wzięli udział przedstawiciele Wydziału Transportu i Zieleni, Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.
Temat rozpoczęła prezentacja Pani Agnieszki Szulc (ZDM) skupiając się głownie na wyjaśnieniu pytań z poprzedniego posiedzenia.


Pani Szulc przedstawiła informacje o:

  • przykładach konkurencji między miejscami parkingowymi a zielenią oraz techniki stosowane przez ZDM do łączenia tych funkcji
  • utrudnieniach we wprowadzaniu drzew w obszarach zabudowanych (podziemna infrastruktura, utwardzona ziemia itd.)
  • problemie nadmiernego użycia soli w okresie zimowym oraz przeciwdziałanie jej wpływu na zieleń przez ZDM poprzez stosowanie płotków i okrywania koron drzew (tzw. chochoły)
  • trudnych warunkach klimatycznych dla rozwoju drzew i roślin w Poznaniu (ujemny bilans wodny)
  • występującej czasami niechęci mieszkańców do drzew w sąsiedztwie ich siedzib

W toku dalszej dyskusji ustalono:

  • w centrum miasta można się spodziewać stopniowym zmniejszeniem liczby drzew przy ulicach, co wynika z powolnego obumierania już istniejących drzew i znacznych trudności we wprowadzaniu nowych
  • Wydział Transportu i Zieleni przygotowuje mapę przedstawiającą jednostki zarządzające poszczególnymi terenami zieleni we własności miasta
  • oczekujemy przygotowania przez Prezydenta Macieja Wudarskiego propozycji systemu udostępniającego mieszkańcom i organizacjom pozarządowym informacji o planowanych usunięciach drzew
  • konieczna jest dalsza współpraca między jednostkami miejskimi a organizacjami w celu prowadzenia działań edukacyjnych dla mieszkańców

Następne posiedzenie ustalono na 08.06.2015r., głównym tematem będą zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu oraz działania miasta w zakresie ich redukcji.