Menu Zamknij

Podsumowanie konkursów

Na przestrzeni czerwca i września 2021 roku zostały przeprowadzone przez Centrum Promocji Ekorozwoju konkursy plastyczno-fotograficzne dla uczniów klas 4-8 z Poznania. 

Konkursy “Ptaki Polski”, „Miejskie Owady Zapylające”,  „Kwadrans dla środowiska” polegały na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ptasiej przez uczniów szkoły podstawowej.

Celem konkursów była popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp. oraz popularyzacja wiedzy w zakresie podejmowania działań ekologicznych i dokumentacji tych działań.

Konkursy fotograficzne „Cud – miód rośliny”,

„Inwazja obcych roślin” polegały na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej wraz z podaniem nazwy rośliny. 

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy w zakresie pożyteczności roślin łąkowych, ich miododajności oraz znaczenia dla owadów zapylających oraz popularyzacja wiedzy w zakresie roślin inwazyjnych, ich szkodliwości dla rodzimych ekosystemów oraz roli, jaką pełnią dla rodzimych gatunków roślin .


Łącznie we wszystkich konkursach  złożono 541  prac z czego wymogi formalne spełniło  422 prace.