Menu Zamknij

Mały i średni – też odpowiedzialni?

Społeczna odpowiedzialność jest obecnie postrzegana jako przynależna raczej do świata dużych korporacji. To głównie one tworzą strategie CSR i raporty poświęcone swojej działalności w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie mogą wykorzystać takich działań jako przydatnych narzędzi do poprawy swojej konkurencyjności.

Bliżej potrzeb
MŚP co do zasady są od początku blisko lokalnych społeczności. To ułatwia im wprowadzenie działań CSR (społecznie odpowiedzialnych), gdyż świadomość miejscowych problemów pozwala na dopasowanie najodpowiedniejszych rozwiązań. Ich rozmiar umożliwia im także podejmowanie szybszych i bardziej elastycznych decyzji, dzięki czemu proces wprowadzania działań CSR i ich modyfikacji jest ułatwiony.
Wymierne korzyści
Prowadzenie działalności na lokalnym rynku oznacza również, że MŚP znajdują się bliżej potencjalnych konsumentów. Dzięki temu informacje o aktywności przedsiębiorstwa rozprzestrzeniają się pośród nich szybciej – bardzo często na zasadzie „z ust do ust”, a także jako publikacje w lokalnych mediach. Z tego względu działania CSR są sposobem na wypromowanie przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji kosztów marketingowych oraz na wyróżnienie się spośród swoich konkurentów.
Inną korzyścią z CSR, którą mogą wynieść zarówno duże korporacje, jak i MŚP, jest zmniejszenie kosztów działalności dzięki zwiększeniu efektywności zarządzania produkcją przez – przykładowo – ograniczenie zużycia wody, wprowadzenie energooszczędnego sprzętu czy też recykling wytwarzanych odpadów.
Dobre praktyki z zagranicy
Przykładem strategii szerzenia świadomości na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców jest duński program People & Profit przeprowadzony w latach 2005 – 2007. Jego celem było dopasowanie działań CSR do skali MŚP i wykorzystanie ich na rzecz poprawy konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Projekt obejmował m.in. szkolenia i programy edukacyjne dla 12 000 menedżerów i pracowników MŚP.
Innym interesującym rozwiązaniem jest powołane przez holenderski rząd Centrum Wiedzy i Informacji o CSR zarządzane przez organizację MVO Nederland (www.mvonederland.nl). Centrum wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu CSR poprzez dostarczanie informacji na swojej stronie internetowej, przeprowadzanie warsztatów i wykładów oraz organizowanie innych wydarzeń, a także tworzenie dodatkowych narzędzi możliwych do zastosowania w działaniach CSR.
Na naszym podwórku
Potrzebę zwiększenia zaangażowania MŚP w działania społecznie odpowiedzialne zauważono też w Polsce. W 2011 roku Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (PARP), rozpoczęła projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, którego celem jest podniesienie poziomu znajomości pojęcia CSR i wiedzy na jego temat pośród przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz MŚP.
Jest to ogólnopolski, trójetapowy projekt, oparty na programie współpracy polsko-szwajcarskiej. Pierwsza faza to działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, a kolejna to konkurs dla MŚP na wsparcie projektów dotyczących wdrażania działań CSR. Ostatni element, który zostanie rozpoczęty po rozdysponowaniu wszystkich środków dostępnych w etapie drugim, będzie poświęcony ocenie projektu oraz promocji jego wyników i dobrych praktyk.
Wyzwanie warte zainteresowania
Projekt niestety nie cieszy się na razie zbyt dużym zainteresowaniem. Z uwagi na brak dostatecznej ilości wniosków o wsparcie konieczne było zorganizowanie drugiego naboru. Jak widać, MŚP mają niską świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu.
Na koniec warto jednak powtórzyć, że MŚP mają przewagę nad dużymi międzynarodowymi korporacjami w postaci działania w bliskości społeczności, dla których produkują czy świadczą usługi. Wprowadzenie działań CSR do ich aktywności pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności także poprzez poprawę efektywności funkcjonowania oraz polepszenie odporności na zmieniające się warunki rynkowe.
Tekst powstał w oparciu o projekt przygotowany przez grupę uczestników XVI międzynarodowej Akademii Letniej Fundacji Sendzimira (http://www.sendzimir.org.pl/) „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” odbywającej się w lipcu br. w Toruniu.
Autor: Natalia Walczak.