Menu Zamknij

Centrum Inicjatyw Lokalnych – CIL Piątkowo

Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju w 2019 roku będzie kontynuowało realizację projektu CIL Piątkowo w Poznaniu.

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program Miasta Poznania mający na celu pobudzanie do działania lokalnych społeczności i tworzenie przestrzeni do ich integracji.

Jako Stowarzyszenie CPE pierwszy raz zmierzyliśmy się z wyzwaniami programu jesienią 2018 roku, kiedy to podjęliśmy się realizacji działań na obszarze obejmującym Radę Osiedla Piątkowo w Poznaniu. Poniżej efekty 3 miesięcy działań:
– ponad 400 uczestników,
– zrealizowanych 11 spotkań, spośród których aż 8 prowadzących jest związanych z Piątkowem,
– wsparcie finansowe pomysłów mieszkańców Piątkowa na kwotę bliską 6 500 zł.

W 2019 roku kontynuujemy działania jako CIL lokalny – CIL Piątkowo

Na początku 2019 roku przygotowaliśmy ofertę opartą o doświadczenia nabyte w poprzednim roku. Następnie zgłosiliśmy ją w ogłoszonym przez Miasto Poznań otwartym konkursie nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 187/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.02.2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 staliśmy się jednym z 10 CILi Lokalnych działających w Poznaniu w 2019 roku.
Zachęcamy mieszkańców, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje i innych interesariuszy, kórym zależy na rozwoju Piątkowa do zaangażowania i współpracę m.in. poprzez:
– udział w spotkaniach integracyjnych, animacyjnych i edukacyjnych,
– organizowanie działań integrujących lokalną społeczność,
– udział w działaniach wspierających liderów i koordynatorów lokalnych,
– współtworzenie diagnozy naszej społeczności,
– wypracowanie podstaw funkcjonowania lokalnych partnerstw wspierających działania lokalne w przyszłości (lata 2020+),
– zgłaszanie i wspólne realizowanie Waszych pomysłów (kwota przeznaczona na dofinansowanie pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2019 roku wynosi 19 000 zł).

Pomysły mieszkańców Piątkowa

Przy przygotowywaniu pomysłów prosimy korzystać z formularza CIL_CPE_inicjatywa_2019. Wypełnione formularze prosimy wysyłać drogą elektroniczną na biuro@cpe.info.pl w tytule wpisując „CIL Piątkowo: Inicjatywa„.
Nie macie pomysłu na inicjatywę lub występuje problem z uzupełnieniem formularza?
Skontaktuj się z nami, zgłoś wyzwania, chęć spotkania i wspólnego wypracowania pomysłu do realizacji z CIL Piątkowo!
Wiadomość wyślijcie na biuro@cpe.info.pl w tytule wpisując „CIL Piątkowo: Inicjatywa„.

Więcej

o realizowanych działaniach w ramach CIL Piątkowo znajduje się na naszym profilu na facebooku CIL Piątkowo.
W przypadku chęci kontaktu w tematach związanych z pobudzaniem do działania społeczności na Piątkowie, a nie związanymi bezpośrednio z realizacją inicjatyw mieszkańców prosimy o kontakt z koordynatorem:
Arkadiusz Zacharzewski
kom. 727 918 596
e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl (tytuł: CIL Piątkowo)
Projekt „CIL Piątkowo – miejsce mieszkańców Piątkowa” jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.