EKOzGranie – gra terenowa: „Przyjaciele Miejskiej Przyrody”

Rodzinno-sąsiedzka gra terenowa „Przyjaciele Miejskiej Przyrody” – podejmijcie wyzwanie, by wspólnie poznawać przyrodę w najbliższym otoczeniu 🙂

ZAPRASZAMY!!!

Read the rest of this entry »

Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska 2019

Chcesz spędzić aktywnie czas i dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo chronić swoje najbliższe środowisko, poznać co to są ogrody społeczne, jak chronić przyrodę – ptaki, dzikie zapylacze, co to są technologię OZE?

Read the rest of this entry »

PROJEKT ZIELONE WYDARZENIA

Celem projektu „Zielone Wydarzenia” jest promocja Zielonego Standardu w zakresie organizacji różnego typu imprez i spotkań. W myśl tego standardu, organizator wydarzenia, na każdym etapie jego przygotowań i realizacji dba o ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii i innych surowców, ograniczenie produkcji i recykling odpadów, ekologiczny catering i działania na rzecz ograniczenia transportu. Jednym z elementów Zielonego Standardu jest ponadto carbon offset, czyli neutralizacja nieuniknionych emisji CO towarzyszących wydarzeniu, poprzez sadzenie drzew lub wsparcie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii.
Projekt „Zielone Wydarzenia” stanowi kontynuację zapoczątkowanej w ubiegłym roku kampanii, efektem której było m.in. stworzenie poradnika dla organizatorów zielonych wydarzeń oraz uruchomienie portalu www.zielonewydarzenia.pl, elementem którego jest Zielony Katalog usług o produktów dla zielonych wydarzeń.
Projekt „Zielone Wydarzenia ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w poszczególnych regionach naszego kraju, w celu aktywizacji lokalnych społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skierowany jest do przedstawicieli biznesu i instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń, świadczących usługi oraz sprzedających produkty ekologiczne, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób indywidualnych biorących udział w zielonych wydarzeniach – od dzieci przez młodzież studencką po dorosłych. Ważna grupą odbiorców projektu będą także
dziennikarze.

Projekt „Zielone Wydarzenia” obejmuje m.in. następujące działania:

 •   Szkolenia dla partnerów i organizatorów zielonych wydarzeń
 •   Organizacja i współorganizacja zielonych i zeroemisyjnych wydarzeń
 •   Edukacja ekologiczna i promocja idei zielonych wydarzeń wśród uczestników ogólnopolskich i regionalnych festiwali
 •   Monitoring mediów i dobrych praktyk w zakresie organizacji wydarzeń
 •   Kontynuacja  promocji  ekologicznych  firm,  instytucji,  produktów  i  usług  poprzez  Zielony Katalog
 •   Wydanie edukacyjnej broszury i poradnika dla uczestników wydarzeń
 •   Portal  www.zielonewydarzenia.pl,  jako  źródło  informacji  i  narzędzie  promocji  Zielonych Wydarzeń
 •   Ogólnopolski konkurs „Eko-biuro”, dla pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 •   Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt
Zgłoś chęć udziału w szkoleniu z organizacji zielonych wydarzeń: biuro@cpe.org.pl

Szkoła Zielonych Liderów

Strona projektu: www.zielonylider.pl

Projekt „Szkoła Zielony Liderów” adresowany jest do mieszkańców Poznania i jego okolic, którzy poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu pragną zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Pragniemy zwiększyć ich świadomość i aktywność obywatelską poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, tworzenia projektów oraz doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem atrakcyjnej formy edukacji w postaci warsztatów prowadzonych przez trenerów oraz praktyków – działaczy wielkopolskich i ogólnopolskich organizacji pro-środowiskowych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w Poznaniu w czasie 3 weekendów (2 – 17 kwietnia), a ich uczestnikami będzie grupa ok 15 osób głównie z Poznania  oraz powiatu poznańskiego. Dodatkowo wszystkie informacje teoretyczne zostaną udostępnione uczestnikom w postaci specjalnie przygotowanego e-learningu. Szczegółowe informacje w tym formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie są już dostępne na stronie internetowej: www.zielonylider.pl. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów Fundacji Sendzimira.

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) zostało założone w 2007 roku. Głównym jego celem jest rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju [Statut]. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych uczelni, w skład naszego Stowarzyszenia wchodzą specjaliści z dziedzin geografii, biologii, pedagogiki, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami itp. [Zespół]

Nasze działania [Projekty] ogniskują się w trzech obszarach:

 • edukacja ekologiczna
 • wdrażanie ekorozwoju
 • współpraca

Wiecej

Poznańskie Ekospotkania

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest organizatorem Poznańskich Ekospotkań – cyklicznych spotkań organizacji i ludzi zainteresowanych ekologią.  Zazwyczaj odbywają się one w Ekowiarni Organic Cafe.

Cel Ekospotkań to integracja środowiska „ekologicznego” Poznania i regionu. Mają one służyć wymianie myśli oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Na Ekospotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwojem.

Ekospotkania zostały zapoczątkowane podczas Poznańskich Dyskusji Pozarządowych 2009, i od tego czasu odbywają się regularnie. Dotychczas wzięli w nich udział przedstawiciele następujących organizacji:

Na poprzednich spotkaniach wyznaczyliśmy sobie wyzwania i zadania dla nas, o których będziemy debatować:

 • planowanie przestrzenne miasta;
 • lokalizacja elektrowni jądrowej w Klempiczu;
 • budowa spalarni odpadów w Poznaniu;
 • problem F16 w mieście;
 • inne zagadnienia, które pojawią się podczas dyskusji;

Dotychczas pojawiły się następujące propozycje współpracy:

• Wspólne uzupełniające się projekty w zakresie:

–edukacji ekologicznej;
–gospodarki odpadami;
–promocji i polepszenia warunków komunikacji zbiorowej i rowerowej;
–ochrona terenów zieleni w mieście;
–promowanie rekreacyjnego wykorzystania koryta Warty;

• Tworzenie raportów o stanie miasta;
• Wspólne badania nad świadomością ekologiczną i potrzebami Poznaniaków (ankiety);
• Formułowanie prognoz rozwoju Miasta;
• Nadawanie nagród dla osób najbardziej przyczyniających się do ekorozwoju Poznania;
• Wspólny monitoring władz.

Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

Zakończone projekty:

Inne najważniejsze działania w jakich brało udział Stowarzyszenie CPE:

 • Szkolenie na temat zrównoważonego rozwoju dla członków studenckiej organizacji AIESEC Poznań (2009).
 • Prowadzenie warsztatów ekologicznych i wycieczek w Centrum Edukacji Ekologicznej w Lądzie – współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (2009).
 • Współorganizowanie Dnia Ochrony Środowiska 2007, 2008, 2009 i 2010 na Uniwersytecie Przyrodniczym. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w planowaniu przedsięwzięcia oraz wygłosili wykład na temat alternatywnych źródeł energii.
 • Realizacja projektu Szkoła w globalnej wiosce – lekcja o zrównoważonym rozwoju (2008). Koordynacja całego projektu, prowadzenie warsztatów na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • Partnerstwo w projekcie „Nasza Planeta – Mój Dom” (2008) – z Europejskim Towarzystwem Ekorozwoju. Członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzili wykłady o zrównoważonym rozwoju oraz pomagali w organizacji festynu dla dzieci na temat ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • Udział członków Stowarzyszenia w przeprowadzeniu biegów ekologicznych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (2008, 2009) i organizacji warsztatów o odpadach dla szkół podstawowych zlokalizowanych w okolicach WPN (2008) – współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, projekty współfinansowane przez WFOŚiGW.
 • Partnerstwo w projekcie „Lekcja o zrównoważonym rozwoju” (2007) – z Fundacją Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych. Członek naszego Stowarzyszenia prowadził warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt finansowany z Programu Edukacji Rozwojowej.
 • Organizacja Dni Ziemi 2007 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Przez cały tydzień odbywały się wykłady przedstawicieli władz, instytucji, organizacji ekologicznych, firm prywatnych oraz studentów. Zaprezentowali się m.in.: Zakład Zagospodarowania Odpadów, Aquanet, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Klub Gaja i Urząd Wojewódzki. Dodatkowo w ramach Dni zorganizowano konkurs fotograficzny i wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego.

Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie „Ptaki w mieście 2020”

Zapraszamy do zgłaszania

Read the rest of this entry »

VII Plener W Czeszewie pt „Motyle”

VII Plener W Czeszewie pt „Motyle” – wydarzenie naszym patronatem

Rezerwat przyrody stanie się już po raz siódmy planem do twórczych zmagań grupy artystów.

W Centrum Zarządzania Łęgami w Wielkopolsce spotykają się miłośnicy sztuki aby przez kilka dni zaangażować się w dialog z naturą.

Od 15 do 19 lipca 2019 r. odbędzie się plener malarski pod hasłem: Motyle w malarstwie i sztuce ziemi. 

Śladami Ratajskich Jerzyków

Śladami Ratajskich Jerzyków – zapraszamy na wspólne liczenie”

Jerzyk (Apus apus) – ptak średniej średniej wielkości, ciemnobrązowy, posiada długie, szablaste skrzydła o rozpiętość do 40 cm oraz rozwidlony ogon, mylony często z jaskółką.

Niezwykły lotnik, który prawie całe życie potrafi spędzać w powietrzu, gdzie się pożywia, kocha a nawet śpi. Jeden z najszybszych ptaków potrafi osiągać ogromne prędkości w locie (160 km/h) Zimuję na południu Afryki, skąd wraca do miejsca swoich narodzin by złożyć jaja (od 1 do 3), by potem w sierpniu znów wylecieć.

Jerzyk nazywany jest ptakiem 100 dni ze względu na to, że przebywa w naszym kraju tyle czasu i co niezwykłe to jedyny moment gdy się gnieździ.

W tym roku zapraszamy wszystkich do wspólnego

liczenia na wybranych osiedlach na Ratajach.

Read the rest of this entry »

Przyjaciele Miejskiej Przyrody na Piątkowie 2019

ZAPRASZAMY na spotkania w ramach projektu pn. „Przyjaciele miejskiej przyrody na Piątkowie”, by wspólnie poznawać przyrodę w najbliższym otoczeniu 🙂 Read the rest of this entry »

Formularz Ptaki w Mieście 2019

Formularz dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Ptaki w Mieście 2019 – włączenie mieszkańców do ochrony ptaków”.

Read the rest of this entry »

Ptaki w Mieście 2019

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczyt poinformować o realizacji kolej edycji programu „Ptaki w Mieście” pn „Ptaki w Mieście 2019 – włączenie mieszkańców do ochrony ptaków”

Read the rest of this entry »

Miododajne Miasta

Pragniemy poinformować, iż inicjujemy kolejne działanie pn. „Miododajne Miasta”

Read the rest of this entry »

Ruszyło głosowanie – Inicjatory 2018

Ruszają głosowania na najlepsze poznańskie Inicjatywy – INICJATORY:

Read the rest of this entry »